1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Prodaja nekretnine u sudskom postupku – poslovni objekat, Obudovac, Šamac
Prodaja nekretnine u sudskom postupku – poslovni objekat, Obudovac, Šamac

GRAD

Šamac

ADRESA

Obudovac

VLASNIK

Nekretnina se prodaje u izvršnom postupku

OPIS

Nekretnine su označene kao:

(1) č.br. 1180/7 I Privredna zgrada V Ekonomski objekat na k.č.br 1180/7 njiva površine 1032 m2, k.č.br. 1180/8 I Privredna zgrada II Poslovni objekat skladište na k.č.br. 1180/8 III Poslovni objekat hladnjača na k.č.br. 1180/8 njiva površine 942 m2 upisana u ZK ul.br. 25 KO SP Obudovac (stari premjer) kojim nekretninama po novom premjeru odgovaraju nekretnine označene kao k.č.br. 2070/21 CRKVIŠTE Privredna zgrada površine 321 m2, k.č.br. 2070/21 Crkvište njiva površine 2.klase površine 711 m2, k.č.br. 2070/22 CRKVIŠTE Privredna zgrada površine 491 m2, njiva 2.klase površine 451 m2, upisane u PL br. 399/27 KO Obudovac,

(2) č.br. 1180/9 I Privredna zgrada IV Mini farma na k.č.br. 1180/9 njiva površine 836 m2, upisane u ZK ul.br. 1245 KO SP Obudovac (stari premjer), kojim nekretninama po novom premjeru odgovaraju nekretnine označene kao k.č.br. 2070/23 CRKVIŠTE Privredna zgrada površine 336 m2 i njiva 2.klase površine 500 m2 upisane u PL br. 399/27 KO Obudovac.

Lokacija, adresa: Obudovac, opština Šamac.

Nekretnina se prodaje u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Šamcu.

Sud je zakazao prvu prodaju založenih nekretnina za dan 22. 3. 2022.god. sa početkom u 10.30.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 51 245 500

CIJENA