1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Stambeni i pomoćni objekat sa pripadajućim zemljištem – Jakupovci – Laktaši
Stambeni i pomoćni objekat sa pripadajućim zemljištem – Jakupovci – Laktaši

GRAD

Laktaši

ADRESA

J. Gagarina broj 6

VLASNIK

Prodaja u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci

OPIS

Stambeni objekat površine 100 m2  i pomoćni objekat površine 43 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 624 m2, izgrađeni na k.č. 1272/9 i upisani u List nepokretnosti broj 764, k.o. Jakupovci

Nekretnine se prodaju u sudskom postupku broj 71 0 IP 129566 20 Ip 2 pred Osnovnim sudom u Banja Luci putem usmenog javnog nadmetanja, a ročište za drugu prodaju je zakazano za dan 10.07.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 122, na prvom spratu.

Procjenjena vrijednost gore opisanih nekretnina iznosi 156.552,50 KM i nekretnine se na zakazanom ročištu ne mogu prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka nadmetanja na depozitni račun Osnovnog suda u Banja Luci uplate osiguranje koje iznosi 10 % ( ne više od 10.000,KM) od procjenjene vrijednosti nekretnine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051-248-545.

CIJENA