1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Stambeno-poslovni objekat i pomoćni objekti sa dvorištem u Nožičkom
Stambeno-poslovni objekat i pomoćni objekti sa dvorištem u Nožičkom

GRAD

Srbac

ADRESA

Nožičko, Srbac

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

- poslovni objekat sa površinom 228 m2 i dvorište površine 262 m2 u Nožičkom - stambeno-poslovni objekat površine 144 m2 i dvorište površine 581 m2 u Nožičkom Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500. Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

CIJENA

Na upit