1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Zemljište u Ćurevu, Optina Foča
Zemljište u Ćurevu, Optina Foča

GRAD

Foča

ADRESA

Ćurevo, Foča

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka

OPIS

Zemljište ukupne površine 28 340 m2 se nalazi u selu Ćurevo kod Foče, kategorisano kao livada, pašnjak i šuma i to:
– Livada 8.klase površine 10 783 m2
– Pašnjak 5.klase površine 5 891 m2
– Livada 7. klase površine 4 500 m2
– Livada 7. klase površine 4 370 m2
– Šuma 1. klase površine 2 795 m2

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka.

CIJENA

Na upit