Hvala Vam što koristite usluge

NLB Banke a.d. Banja Luka

U znak zahvalnosti omogućili smo Vam jedinstvene uslove i bržu realizaciju:


Dozvoljeno prekoračenje po računu i/ili NLB kreditnu karticu ugovorite do visine 2 mjesečna primanja.

Ponuda važi do 31.08 2024. godine.

Dozvoljeno prekoračenje

Ugovorite brže, jednostavnije i po povoljnijim uslovima. Ukoliko uz to koristite ili ugovorite NLB Aktiv ili NLB Premium paket usluga, ostvarujete i oslobađanje od naknade za obradu zahtjeva.

NLB Kreditne kartice

Ugovorite po povoljnijim uslovima NLB Kreditnu karticu (sa ili bez Dozvoljenog prekoračenja) do visine 2 mjesečna primanja. Više o karticama saznajte u nastavku.

Posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke a. d. Banja Luka

NLB Dozvoljeno prekoračenje

Dodatna sredstva uvijek na raspolaganju

Dozvoljeno prekoračenje po računu NLB Banke a.d. Banja Luka je mogućnost da koristite sredstva u rezervi na Vašem platnom računu do visine odobrenog limita, koju mogu da ostvare sva fizička lica koja imaju redovna mjesečna primanja na račun otvoren u NLB Banci.

Uz ovu uslugu iskoristite i mogućnost plaćanja na rate debitnom platnom karticom kod odabranih trgovaca.

NLB kreditne kartice

Dodatna kartica za dodatne mogućnosti

Plaćajte robu i usluge do visine odobrenog limita kreditne kartice. Na raspolaganju su vam dva tipa kreditnih kartica:

  • Charge – kartica za odloženo plaćanje i plaćanje na rate kod odabranih trgovaca;
  • Revolving – kartica za plaćanje na rate (min. iznos rate je 5% ukupno potrošenog iznosa.)

Više o kreditnim karticama saznajte ovdje.

Dodatne informacije:
0800 50 510
NLB Kontakt centar