Kako bi sedmica isplate penzija protekla uz najmanje rizika za zdravlje naših penzionera i zaposlenih, molimo sve komitente da planiraju svoju posjetu Banci kako bismo zajedno omogućili da Banka licima iznad 65 godina starosti pruži usluge u vrijeme koje im je dozvoljeno za kretanje. Banka će utorkom i petkom, u periodu od 07 do 10 časova, raditi isključivo sa penzionerima. Posebna preporuka svim penzionerima je da ukoliko je to moguće pokušaju izbjeći gužve koje su očekivane u prvim danima isplate penzija.

Veoma je važno da se pridržavamo preventivnih i higijenskih mjera poput držanja odstojanja od minimalno 1,5 m u redovima, da nosimo zaštitne maske, te da koristimo dezinfekciona sredstva za ruke koja su dostupna u poslovnicama Banke.

Radnici banke će svakako obezbijediti regulisanje broja ulazaka klijenata u poslovnice, te zamoliti druge klijente da daju prednost starijim sugrađanima.

Vlada Republike Srpske je u dogovoru sa bankama omogućila novi način isplate penzija koji će trajati dok traje vanredno stanje. Ovo podrazumijeva da penzioneri koji nisu u mogućnosti doći u Banku mogu dati jednokratnu punomoć osobi u koju imaju povjerenja i da ta osoba može u banci, umjesto njih, podići penziju.

Obrazac za popunjavanje punomoći je dostupan u svim poslovnicama Banke i u 54 poslovnice Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, a oni koji nisu u mogućnosti da preuzmu obrazac, mogu svojeručno na listu papira da napišu izjavu o punomoći koja mora da sadrži tačne podatke i to: ime oca i ime i prezime onog ko daje punomoć, JMBG, adresu, broj lične karte, kontakt telefon, broj računa u banci i iznos koji želi da podigne. Maksimalni iznos je ograničen na jednu penziju.

Obrazac za punomoć možete preuzeti i na sljedećem linku: Obrazac punomoći za podizanje penzije.

Lice koje je dobilo punomoć uz svoju ličnu kartu, i ličnu kartu penzionera, može doći u Banku i podići penziju, a službenici u Banci su dužni pozvati penzionera telefonom i provjeriti da li je dao saglasnost.