1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Samostalni stručni saradnik za kontrolu usklađenosti poslovanja
Samostalni stručni saradnik za kontrolu usklađenosti poslovanja

Mjesto rada

Centrala Banke, Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Služba za usklađenost poslovanja
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Samostalni stručni saradnik za kontrolu usklađenosti poslovanja; 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije

Stručna sprema: VSS – Ekonomski/Pravni fakultet.
Potrebno radno iskustvo: 3 godine u bankarstvu, drugim finansijskim institucijama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom na poslovima kontrole usklađenosti poslovanja.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: da radnik nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak; da njeguje visoke etičke standarde i da je osoba od integriteta; poznavanje relevantnih standarda i normi iz oblasti usklađenosti poslovanja, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike; poznavanje rada na računaru, programi: ms word, ms excel, ms powerpoint; razvijene organizacione sposobnosti, komunikacione vještine, vještine prezentacije, odgovornost i fleksibilnost, sistematičnost, timski rad, stabilnost; aktivno znanje engleskog jezika; vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač).

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 dana, zaključno sa 13.11.2020. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja. Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu: NLB Banka a.d. Banja Luka Ul. Milana Tepića br. 4 BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba