Kursna lista

Kontakt telefoni za informacije o tržišnom kursu: T: 051 248 581 i T: 051 245 571.

Država Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR 978 EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
AUD 036 AUD 1 1.14032 1.17249 1.204807 1.14032 1.204807
CAD 124 CAD 1 1.244873 1.279993 1.315273 1.244873 1.315273
CHF 756 CHF 1 1.774409 1.824468 1.874755 1.774409 1.874755
CNY 156 CNY 1 0.2394 0.246153 0.252937 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
CZK 203 CZK 1 0.070657 0.072651 0.074654 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
DKK 208 DKK 1 0.255181 0.26238 0.269612 0.255181 0.269612
GBP 826 GBP 1 2.111454 2.171022 2.230861 2.111454 2.230861
HRK 191 HRK 100 25.071397 25.7787 26.489226 25.071397 26.489226
HUF 348 HUF 100 0.545456 0.560844 0.576302 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
JPY 392 JPY 100 1.594573 1.639559 1.684749 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
NOK 578 NOK 1 0.176323 0.181297 0.186294 0.176323 0.186294
RSD 941 RSD 100 1.617657 1.663293 1.709137 1.617657 1.709137
RUB 643 RUB 1 0.02425 0.024934 0.025621 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
SEK 752 SEK 1 0.181383 0.1865 0.19164 0.181383 0.19164
USD 840 USD 1 1.716884 1.756313 1.795918 1.716884 1.795918


VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,45% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,35% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM


U svim drugim slučajevima konverzije (valuta za valutu, izuzimajući EUR i BAM) minimalna naknada je 2,00 BAM.Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M -0.475
3M -0.28
6M -0.149
12M -0.076

Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan: 0.03

Stopa rasta potro??kih cijena koja va? od: 0