Kursna lista

Kontakt telefoni za informacije o tržišnom kursu: T: 051 248 581 i T: 051 245 571.

Država Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR 978 EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
AUD 036 AUD 1 1.179858 1.213144 1.246581 1.179858 1.246581
CAD 124 CAD 1 1.301072 1.337777 1.374649 1.301072 1.374649
CHF 756 CHF 1 1.734604 1.78354 1.832699 1.734604 1.832699
CNY 156 CNY 1 0.243092 0.24995 0.256839 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
CZK 203 CZK 1 0.073397 0.075468 0.077548 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
DKK 208 DKK 1 0.254739 0.261926 0.269146 0.254739 0.269146
GBP 826 GBP 1 2.141767 2.202189 2.262886 2.141767 2.262886
HRK 191 HRK 100 25.715383 26.440854 27.16963 25.715383 27.16963
HUF 348 HUF 100 0.569579 0.585648 0.60179 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
JPY 392 JPY 100 1.595376 1.640384 1.685597 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
NOK 578 NOK 1 0.192693 0.198129 0.20359 0.192693 0.20359
RSD 941 RSD 100 1.617372 1.663001 1.708838 1.617372 1.708838
RUB 643 RUB 1 0.026895 0.027654 0.028416 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
SEK 752 SEK 1 0.177789 0.182805 0.187844 0.177789 0.187844
USD 840 USD 1 1.734012 1.773835 1.813835 1.734012 1.813835


VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,45% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,35% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM


U svim drugim slučajevima konverzije (valuta za valutu, izuzimajući EUR i BAM) minimalna naknada je 2,00 BAM.Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M -0.449
3M -0.394
6M -0.361
12M -0.309

Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan: 0.03

Stopa rasta potro??kih cijena koja va? od: 0