Kursna lista

Kontakt telefoni za informacije o tržišnom kursu: T: 051 248 581 i T: 051 245 571.

Država Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR 978 EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
AUD 036 AUD 1 1.177885 1.211115 1.244497 1.177885 1.244497
CAD 124 CAD 1 1.302943 1.339701 1.376626 1.302943 1.376626
CHF 756 CHF 1 1.772096 1.822089 1.87231 1.772096 1.87231
CNY 156 CNY 1 0.247365 0.254344 0.261355 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
CZK 203 CZK 1 0.075606 0.077739 0.079881 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
DKK 208 DKK 1 0.254533 0.261713 0.268926 0.254533 0.268926
GBP 826 GBP 1 2.251138 2.314647 2.378445 2.251138 2.378445
HRK 191 HRK 100 25.553708 26.274618 26.998813 25.553708 26.998813
HUF 348 HUF 100 0.564123 0.580038 0.596025 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
JPY 392 JPY 100 1.56557 1.609737 1.654105 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
NOK 578 NOK 1 0.190831 0.196215 0.201624 0.190831 0.201624
RSD 941 RSD 100 1.618106 1.663755 1.709612 1.618106 1.709612
RUB 643 RUB 1 0.027716 0.028498 0.029283 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
SEK 752 SEK 1 0.180346 0.185434 0.190545 0.180346 0.190545
USD 840 USD 1 1.723849 1.763439 1.803205 1.723849 1.803205


VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,45% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,35% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM


U svim drugim slučajevima konverzije (valuta za valutu, izuzimajući EUR i BAM) minimalna naknada je 2,00 BAM.Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M -0.466
3M -0.39
6M -0.329
12M -0.242

Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan: 0.03

Stopa rasta potro??kih cijena koja va? od: 0