Kursna lista

Kontakt telefoni za informacije o tržišnom kursu: T: 051 248 581 i T: 051 245 571.

Država Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR 978 EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
AUD 036 AUD 1 1.195354 1.229077 1.262954 1.195354 1.262954
CAD 124 CAD 1 1.297965 1.334582 1.371366 1.297965 1.371366
CHF 756 CHF 1 1.72407 1.772709 1.82157 1.72407 1.82157
CNY 156 CNY 1 0.246341 0.25329 0.260271 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
CZK 203 CZK 1 0.074461 0.076561 0.078671 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
DKK 208 DKK 1 0.25477 0.261958 0.269178 0.25477 0.269178
GBP 826 GBP 1 2.122126 2.181994 2.242135 2.122126 2.242135
HRK 191 HRK 100 25.746709 26.473064 27.202728 25.746709 27.202728
HUF 348 HUF 100 0.584634 0.601128 0.617697 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
JPY 392 JPY 100 1.572949 1.617324 1.661901 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
NOK 578 NOK 1 0.197858 0.20344 0.209048 0.197858 0.209048
RSD 941 RSD 100 1.615426 1.660999 1.70678 1.615426 1.70678
RUB 643 RUB 1 0.02689 0.027649 0.028411 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
SEK 752 SEK 1 0.180823 0.185924 0.191049 0.180823 0.191049
USD 840 USD 1 1.703118 1.742232 1.78152 1.703118 1.78152


VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,45% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,35% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM


U svim drugim slučajevima konverzije (valuta za valutu, izuzimajući EUR i BAM) minimalna naknada je 2,00 BAM.Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M -0.397
3M -0.369
6M -0.357
12M -0.298

Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan: 0.03

Stopa rasta potrošaèkih cijena koja važe od: 0