Isplatno – uplatni Bankomati

 

R

Uplata gotovine

R

Isplata gotovine

R

Beskontaktne transakcije

Jednostavno i lako, gotovinu možete uplatiti na posebno označenim bankomatima sa platnim karticama NLB Banke.

Ne volite da čekate u redovima? Želite da uplatite novac, a da racionalno koristite svoje vrijeme obavljajući svakodnevne aktivnosti, koje uključuju posjetu Banci? Uplatu gotovine je moguće izvršiti putem NLB bankomata, koja od sada uključuje i uslugu uplate gotovine. Uplatu gotovine na bankomatu mogu izvršiti klijenti NLB Banke, fizička i pravna lica, korisnici NLB debitnih platnih kartica.

Proces uplate je krajnje jednostavan i brz. Pratite korake i uplatite novac na Vaš transakcioni račun.

Kako uplatiti novac na bankomatu

1.    Karticu prislonite na beskontaktni čitač ili karticu ubacite u otvor za kartice
2.     Izaberite jezik
3.     Unesite PIN kod kartice na tastaturi bankomata
4.     Na ekranu izaberite opciju Uplata i pripremite novac kako biste realizovali transakciju uplate gotovine
5.  Na ekranu će se prikazati broj računa na koji vršite uplatu gotovine, te potvrđujete prikazani broj  Vašeg transakcionog računa
6.     Postavite novac u otvor za novac
7.     Na ekranu će se prikazati iznos uplaćenih sredstava
8.     Nakon prikaza iznosa uplate birate opciju Potvrdi
9.     Preuzmite slip sa uređaja sa odštampanim podacima o izvršenoj uplati

Dodatne informacije

  • Fizička lica mogu izvršiti uplatu korišćenjem Visa classic debit/credit i Mastercard debit/credit platne kartice na svoj transakcioni račun
  • Dnevni limit za uplatu gotovine za fizička lica iznosi 2.000 KM, a mjesečni limit za uplatu iznosi 20.000KM
  • Ovlaštena lica pravnih lica mogu izvršiti uplatu korišćenjem VISA Business Debit/Mastercard Business, ukoliko imaju ovlašćenje za rad sa Bankom
  • Uplata gotovine je moguća u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 KM
  • Do 90 novčanica može da se uplati po transakciji
  • Za uspješnu uplatu potrebno je da novčanice ne budu oštećene i pohabane
  • Sredstva su raspoloživa na transakcionom računu odmah nakon transakcije uplate
  • Za uplatu gotovine na bankomatu Banka ne obračunava naknadu.
  • Nije moguće polagati novac na uplatnom bankomatu preko NLB Pay aplikacije.

Lokacije isplatno/uplatnih bankomata NLB Banke

– Milana Tepića 4, Banja Luka

– Kralja Petra I KArađorđevića 85A, Banja Luka

– Prvog krajiškog korpusa 9C, Banja Luka

Provjerite lokacije bankomata koji podržavaju ovu uslugu na linku ispod

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.