Kursne liste

Kursna lista pokazuje trenutnu vrijednost stranih valuta u odnosu na domaću valutu (KM ili BAM). Pod pojmom efektiva podrazumijeva se zamjena gotovog novca, dok se pod pojmom devize podrazumijevaju bezgotovinske transakcije (sa računa na račun). Kupovni kurs je cijena po kojoj banka kupuje stranu valutu od klijenta u zamjenu za domaću valutu. Prodajni kurs je cijena po kojoj će banka naplatiti klijentu koji želi kupiti stranu valutu u zamjenu za domaću valutu, odnosno KM.


Konvertor valutaDržava Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR '978' EURO 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
EUR '036' AUSTRALIJSKI DOLAR 1 1.242597 1.277652 1.312867 1.242597 1.312867
EUR '124' KANADSKI DOLAR 1 1.305716 1.342552 1.379556 1.305716 1.379556
EUR '756' ŠVAJCARSKI FRANAK 1 1.901786 1.955439 2.009336 1.901786 2.009336
EUR '208' DANSKA KRUNA 1 0 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR '826' BRITANSKA FUNTA 1 2.162905 2.223924 2.285221 2.162905 2.285221
EUR '578' NORVEŠKA KRUNA 1 0.176749 0.181735 0.186744 0.176749 0.186744
EUR '941' SRPSKI DINAR 100 1.620576 1.666295 1.712223 1.620576 1.712223
EUR '752' ŠVEDSKA KRUNA 1 0.170197 0.174998 0.179821 0.170197 0.179821
EUR '840' AMERIČKI DOLAR 1 1.754861 1.795163 1.835644 1.754861 1.835644
EUR 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR EURIBOR STOPE Euribor na dan: 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR 2.144 1M 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR 2.482 3M 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR 2.959 6M 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR 3.368 12M 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
EUR 0 0 NE OTKUPLJUJE SE NE PRODAJE SE
VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,45% 0,45% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,35% 0,35% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,3% 0,3% 2,00 BAM
Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M 0
3M 0
6M 0
12M 0
Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan Stopa rasta potrošačkih cijena koja važi od:
0 0