Kursne liste

Kursna lista pokazuje trenutnu vrijednost stranih valuta u odnosu na domaću valutu (KM ili BAM). Pod pojmom efektiva podrazumijeva se zamjena gotovog novca, dok se pod pojmom devize podrazumijevaju bezgotovinske transakcije (sa računa na račun). Kupovni kurs je cijena po kojoj banka kupuje stranu valutu od klijenta u zamjenu za domaću valutu. Prodajni kurs je cijena po kojoj će banka naplatiti klijentu koji želi kupiti stranu valutu u zamjenu za domaću valutu, odnosno KM.


Konvertor valutaDržava Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR '978' EURO 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
EUR '036' AUSTRALIJSKI DOLAR 1 1.143986 1.188449 1.23312 1.143986 1.23312
EUR '124' KANADSKI DOLAR 1 1.292856 1.343105 1.393589 1.292856 1.393589
EUR '756' ŠVAJCARSKI FRANAK 1 1.991696 2.053149 2.114885 1.991696 2.114885
EUR '208' DANSKA KRUNA 1 0.253872 0.26238 0.270927 0 0.270927
EUR '826' BRITANSKA FUNTA 1 2.214908 2.283248 2.351902 2.214908 2.351902
EUR '392' JAPANSKI JEN 100 1.172874 1.205963 1.239202 0 0
EUR '578' NORVEŠKA KRUNA 1 0.165341 0.172662 0.180018 0 0.180018
EUR '941' SRPSKI DINAR 100 1.539925 1.668956 1.798613 1.539925 1.798613
EUR '752' ŠVEDSKA KRUNA 1 0.168687 0.17434 0.180019 0 0.180019
EUR '840' AMERIČKI DOLAR 1 1.756423 1.810618 1.865061 1.756423 1.865061

Banka će vršiti prodaju efektivnog novca, a u skladu sa trenutnom raspoloživošću sredstava.

VRSTA TRANSAKCIJE IZNOS TRANSKCIJE DEVIZE PROVIZIJA EFEKTIVA PROVIZIJA MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA)
Kupovina EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,60% 0,60% 2,00 BAM
Prodaja EUR-BAM Do 200,00 BAM 1% 1% /
Od 200,01 i više BAM 0,50% 0,50% 2,00 BAM
Kupovina EUR – ostale valute Za sve iznose 0,50% 0,50% 2,00 BAM
Prodaja EUR – ostale valute Za sve iznose 0,50% 0,50% 2,00 BAM
Oznaka Vrijednost EURIBOR kursa
1M 3.851
3M 3.932
6M 3.915
12M 3.67
Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan '21.02.2024'
0.03

DCC kurs za bankomat se koristi prilikom isplate gotovine na bankomatu karticom izdatom u inostranstvu i ukoliko korisnik bankomata izabere isplatu uz konverziju.
DCC kurs za bankomat se razlikuje od kursa koji se primjenjuje u poslovicama Banke.

//