Bankoosiguranje

NLB Banka a.d. Banja Luka, u saradnji sa Triglav osiguranjem a.d. Banja Luka, nudi mogućnost ugovaranja polisa osiguranja

Bankoosiguranje

NLB Banka a.d. Banja Luka, u saradnji sa Triglav osiguranjem a.d. Banja Luka, nudi mogućnost ugovaranja polisa osiguranja.

 

Osiguranje korisnika kredita

Uz osiguranje korisnika kredita do lakše realizacije NLB Gotovinskih kredita i kredita za penzionere.

Osiguranje imovine fizičkih lica

Iskoristite posjetu NLB Banci i pored bankarskih poslova osigurajte i svoju imovinu.

Putno zdravstveno osiguranje

Uzmite najbolje od života uz putno zdravstveno osiguranje koje je NLB Banka a.d. Banja Luka obezbijedila u partnerstvu sa Triglav i Wiener osiguranjima