Osiguranje imovine

U saradnji sa Triglav osiguranjem a.d. Banja Luka nudi mogućnost ugovaranja polisa osiguranja imovine

R

Kolateral za kredite fizičkih i pravnih lica

R

Zaštita imovine

R
Kompletna ponuda na jednom mjestu

Bilo da je Vaša imovina (pokretna ili nepokretna) predmet kolaterala ili ne, bitno je da je zaštitite od svih rizika koji mogu uništiti vaš dugogodišnji trud i ulaganje. Kako bi ste zaštitili svoju imovinu, u našim poslovnicama možete obezbediti polisu osiguranja imovine sa različitim pokrićima.

Osiguranje imovine koja je kolateral za odobreni kredit u banci mogu da ugovore:

 • Fizička lica koja ugovaraju kredite u banci za kupovinu nekretnine koja će biti založena kao kolateral po kreditu
 • Pravna lica koja ugovaraju kredite u banci, a kao zalog (kolateral) za iste daju objekte, opremu (mašine i druga oprema osim automobila) ili zalihe (roba, nedovršena proizvodnja, sirovine, materijal, gotovi proizvodi);

Osiguranje imovine – kolateral za kredite fizičkih lica

Fizička lica koja kupuju  nekretninu (stanovi, kuće) kreditom NLB Banke, ugovaranjem osiguranja imovine stiču pravo da u slučaju štete na imovini Triglav osiguranje istu vrati u stanje prije štete koja nastane uslijed dejstva: požara, udara groma, oluje, eksplozije, pada letjelice, udara sopstvenog motornog vozila, manifestacija i demonstracija.

 

Prednosti osiguranja založene imovine fizičkih lica

 • Korisnicima stambenih i hipotekarnih kredita osiguranjem pružamo potpunu zaštitu nekretnina, omogućavajući ujedno brži i efikasniji proces pribavljanja kredita
 • Pravo da popravak oštećene imovine, zbog požara, udara groma, oluje, eksplozije, manifestacija i demonstracija, pada letjelice, udara sopstvenog motornog vozila plati Triglav osiguranje i dovede ga u stanje prije oštećenja.
 • Pravo da u slučaju totalne štete na osiguranoj imovini, Triglav osiguranje osiguraniku plati novčanu vrijednost imovine koja je totalno uništena.
 • Mogućnost vraćanja neiskorištene premije osiguranja u slučaju prijevremene otplate kredita i nekorištenja prava iz osiguranja.

Za prosječno trajanje kredita od 15 godina i vrijednost nekretnine od 100.000,00 KM – jednokratna premiju osiguranja 513,00 KM za cijelo trajanje.

Za 513,00KM dobijate polisu osiguranja imovine koja važi 15 godina.

Osiguranje ostale imovine koja nije kolateral za kredit

 • Ovu vrstu osiguranja mogu da ugovore fizička i pravna lica
 • Uz osnovne požarne rizike (požar, udar groma, oluja, eksplozija, manifestacije i demonstracije, pad letjelice, udar sopstvenog motornog vozila) mogu se ugovoriti i dodatni rizici (zemljotres, izliv vode iz cijevi, poplava, odron zemljišta, težina snijega, klizanje tla, odgovornost prema trećim licima, lom stakla, provalna krađa i razbojništvo i sl.)
 • Mogućnost ugovaranja na godišnjem nivou, na duži vremenski period i neograničeno
 • Kompletan proces osiguranja se obavlja kod NLB banke bez potrebe odlaska u Triglav osiguranje.
 • Visina premije zavisi od vrijednosti Vaše imovine i izabranog paketa pokrića, a Vi ćete izabrati da li Vam odgovara da plaćate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.