Osiguranje korisnika kredita

U saradnji sa Triglav osiguranjem a.d. Banja Luka nudimo mogućnost ugovaranja polisa osiguranja

R

Uz gotovinske kredite ili kredite za penzionere

R

Zaštita finansijskih obaveza

R

Kompletna ponuda na jednom mjestu

Ukoliko razmišljate da uzmete gotovinski ili kredit za penzionere, važno je da vodite računa da u slučaju nesrećnih događaja, vraćanje kredita ne bude opterećenje i ne ugrozi one koji su Vam važni. Zbog toga smo kreirali posebnu ponudu osiguranja uz koju ćete se rasteretiti tih briga.

Korisnici

Klijenti korisnici kredita u Banci

 1. Lica starosti od 18-65 godina koji ugovaraju gotovinski kredit
 • maksimalan iznos kredita do 50.000 KM
 • period otplate od 2 do 10 godina
 • 2 paketa osiguranja
 • Paket 1: Osiguranje za slučaj rizik smrti usljed bolesti, smrti usljed nezgode i trajna invalidnost preko 50%
 • Paket 2: Osiguranje za slučaj rizik smrti usljed bolesti, smrti usljed nezgode, trajna invalidnost preko 50%, nezaposlenost i rizik bolovanja

 

 1. Lica starosti od 66 -75 godina – penzioneri koji ugovaraju kredit za penzionere
 • maksimalan iznos kredita do 10.000 KM
 • period otplate od 1 do 7 godina
 • paket osiguranje za slučaj rizik smrti uslijed bolesti, smrti usljed nezgode i trajna invalidnost preko 50%

Prednosti ugovaranja polise osiguranja korisnika kredita

 • Bolje obezbjeđenje i zaštita finansijskih obaveza
 • Minimalna premija osiguranja
 • Smanjenje rizika za porodicu u slučaju gubitka posla, bolovanja, invaliditeta uslijed nezgode ili smrti korisnika kredita
 • Ukoliko dođe do situacije koje osiguranje pokriva, Vaš kredit će se uredno otplaćivati jer osiguravajuće društvo preuzima obavezu vraćanja mjesečnih anuiteta (gubitak posla i bolovanje) ili cjelokupnog kredita (trajni invaliditet preko 50%, smrt usljed nezgode)
 • Triglav osiguranje vraća ostatak duga po kreditu na dan nastupa osiguranog slučaja, umjesto porodice osiguranika ukoliko je nastupila smrt ili trajna invalidnosti preko 50% usljed nezgode
 • U slučaju gubitka posla ili bolovanja Triglav osiguranje plaća do 6 mjesečnih anuiteta umjesto osiguranika u toku trajanja kredita
 • Mogućnost vraćanja neiskorištene premije osiguranja u slučaju prijevremene otplate kredita i nekorištenja prava iz osiguranja.
 • Ušteda vremena – kompletan proces osiguranja se obavlja kod NLB Banke bez potrebe odlaska u Triglav osiguranje.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.