Elektronski servisi

NLB eKlik

NLB eKlik omogućava korisniku da putem interneta izvrši plaćanje svojih obaveza, prenošenje novca sa transakcionog na štedni račun, devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju valuta.

NLB Webinfo

NLB Webinfo omogućava korisniku da dobije informacije o stanju i prometu svog računa u unutrašnjem i deviznom platnom prometu,štednim računima, platnim karticama i kreditima.

NLB SMS

Korištenjem NLB SMS korisnik može provjeriti stanje na svom računu u banci, dobiti obavještenje o prilivu ili odlivu sredstava sa svog računa, o svakoj upotrebi kreditne ili debitne kartice…

NLB mKlik

Omogućava korisniku da ostvari uvid u stanje i promet preko svog mobilnog telefona, kao i da izvrši plaćanje svojih obaveza.