NLB mKlik

Mobilno bankarstvo NLB mKlik je usluga koja
omogućava brz, jednostavan i siguran pristup
računima komitenta putem mobilnog telefona koji ima
pristup Internetu. Koristeći mobilno bankarstvo
moguće je vršiti transakcije u bilo kojem trenutku,
gdje god se nalazite.

Nove funkcionalnosti usluge mKlik:

Posebne pogodnosti usluge mKlik:

 • Prenos sredstava između računa korisnika kao i
  drugim licima u zemlji
 • Izvršiti prenos sredstava na štednju ili uplatu
  rate kredita
 • Pregledati transakcije na računima korisnika za
  proteklih 90 dana
 • Upravljati mogućnošću plaćanja karticama putem
  Interneta
 • Blokirati platnu karticu (u slučaju nestanka ili
  zloupotrebe)
 • Vršiti konverziju sredstava u različite valute
 • Pronaći najbližu poslovnicu ili bankomat NLB
  Banke
 • Promijeniti PIN kod za mKlik
 • Primiti poruke i obavještenja od Banke

Kako početi sa korišćenjem:

1

Podnesite zahtjev za korišćenje u
NLB Banci
  Za početak korišćenja potrebno je podnijeti
zahtjev za korišćenje mobilnog bankarstva u
najbližoj poslovnici Banke.
2 Primićete dva aktivaciona koda, po
jedan u SMS i e-mail poruci
  Nakon potpisivanja ugovora o korišćenju, u
roku od 24 časa primićete dva aktivaciona
koda: prvi putem SMSa i drugi na e-mail
adresu (koje ste prijavili u Banci).
3 Instalirajte aplikaciju i unesite
kodove
  Na mobilnom telefonu otvorite Play Store
ili App Store aplikaciju na mobilnom
uređaju. Unesite u pretragu „mklik NLB
Banka Banja Luka“ da biste pronašli
aplikaciju.

Klikom
na Install pokrenućete
instalaciju programa. Nakon instalacije
pojaviće se ikonica NLB
mKlik. 

4 Otvorite mKlik i odredite svoj
PIN
Prilikom pokretanja aplikacije izborom
opcije Postani korisnik pojaviće se dva
polja za unos aktivacionih kodova. Prvi
aktivacioni kod je dostavljen u SMS, a
drugi u e-mail poruci na adresu korisnika.
Nakon unosa kodova pojaviće se polje za
unos korisničkog imena i PIN koda koje
korisnik definiše po svojoj želji. Važno je
da PIN kod treba da bude poznat samo
Korisniku mobilnog bankarstva. Nakon
definisanja PINa aplikacija je aktivna i
spremna za korišćenje.

Aplikaciju mKlik možete peuzeti i na
odgovarajućem linku koji ćete dobiti u e-mail
poruci ili skeniranjem QR koda:

mKlik za Android mKlik za iOS