NLB mKlik

Mobilno bankarstvo NLB mKlik je usluga koja
omogućava brz, jednostavan i siguran pristup
računima komitenta putem mobilnog telefona koji ima
pristup Internetu. Koristeći mobilno bankarstvo
moguće je vršiti transakcije u bilo kojem trenutku,
gdje god se nalazite.

Nakon pozitivnih reakcija naših komitentata i javnosti na akciju u kojoj je NLB Banka a.d. Banja Luka omogućila svim fizičkim licima korisnicima elektronskih servisa (elektronsko i mobilno bankarstvo) obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa bez naknade, i poklonila tri mjeseca bez mjesečne naknade za elektronsko bankarstvo eClick ili mobilno bankarstvo mKlik svima koji su u ovom peridu aktivirali uslugu, odlučeno je da se akcija produži do 31.05.2020. godine.

Nove funkcionalnosti usluge mKlik:

Posebne pogodnosti usluge mKlik:

  • Prenos sredstava između računa korisnika kao i drugim licima u zemlji
  • Izvršiti prenos sredstava na štednju ili uplatu rate kredita
  • Pregledati transakcije na računima korisnika za proteklih 90 dana
  • Upravljati mogućnošću plaćanja karticama putem Interneta
  • Blokirati platnu karticu (u slučaju nestanka ili zloupotrebe)
  • Vršiti konverziju sredstava u različite valute
  • Pronaći najbližu poslovnicu ili bankomat NLB Banke
  • Promijeniti PIN kod za mKlik
  • Primiti poruke i obavještenja od Banke

Kako početi sa korišćenjem:

1

Podnesite zahtjev za korišćenje u NLB Banci
  Za početak korišćenja potrebno je podnijeti zahtjev za korišćenje mobilnog bankarstva u najbližoj poslovnici Banke.
2 Primićete dva aktivaciona koda, po jedan u SMS i e-mail poruci
  Nakon potpisivanja ugovora o korišćenju, u roku od 24 časa primićete dva aktivaciona koda: prvi putem SMSa i drugi na e-mail adresu (koje ste prijavili u Banci).
3 Instalirajte aplikaciju i unesite kodove
  Na mobilnom telefonu otvorite Play Store ili App Store aplikaciju na mobilnom uređaju. Unesite u pretragu „mklik NLB Banka Banja Luka“ da biste pronašli aplikaciju.

Klikom na Install pokrenućete instalaciju programa. Nakon instalacije pojaviće se ikonica NLB mKlik. 

4 Otvorite mKlik i odredite svoj PIN
Prilikom pokretanja aplikacije izborom opcije Postani korisnik pojaviće se dva polja za unos aktivacionih kodova. Prvi aktivacioni kod je dostavljen u SMS, a drugi u e-mail poruci na adresu korisnika. Nakon unosa kodova pojaviće se polje za unos korisničkog imena i PIN koda koje korisnik definiše po svojoj želji. Važno je da PIN kod treba da bude poznat samo Korisniku mobilnog bankarstva. Nakon definisanja PINa aplikacija je aktivna i spremna za korišćenje.

Aplikaciju mKlik možete peuzeti i na odgovarajućem linku koji ćete dobiti u e-mail poruci ili skeniranjem QR koda:

mKlik za Android mKlik za iOS