NLB eClick

NLB eClick je usluga elektronskog bankarstva za koja omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje sa Bankom

NLB eClick elektronsko bankarstvo

NLB eClick usluga je elektronskog bankarstva, koja omogućava korisniku, fizičkom licu da
sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima,
na siguran, brz i jednostavan način izvršiti plaćanje svojih obaveza, prenese novac sa
transakcionog na štedni račun, izvrši devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju
valuta, uz minimalne naknade. Korisniku je omogućeno dobijanje informacija o stanju i
promjenama na svim računima kod Banke (transakcionom, deviznom štednom, kreditnom i kartičnom).

Ko može postati korisnik ove usluge?

Korisnik ove usluge mogu biti sva fizička lica-komitenti banke, kao i druga fizička lica
koja žele brz, jednostavan i siguran pristup svojim računima u banci, 24 časa dnevno.

Dovoljno je da fizičko lice otvori transakcioni račun u banci, i da jednim dolaskom u prostorije
banke postane korisnik e-click elektronskog bankarstva, popunjavanjem pristupnih obrazaca.

Neophodni tehnički uslovi

Za korišćenje eClick-a neophodni su sljedeći tehnički uslovi: pristup Internetu i jedan od preporučenih
Internet pretraživača (Google Chrome ili Mozila Firefox).

Jednokratna lozinka (OTP)

Potvrdom unosa naloga za plaćanje isti je potrebno potpisati. Potpisivanje se vrši korišćenjem
jednokratne lozinke. Nakon izbora načina potpisivanja klikom na Izaberi Banka će Vam
dostaviti jednokratnu lozinku.

Jednkratna lozinka će biti poslana SMS porukom na broj mobilnog telefona koji imate prijavljen
u Banci. Po prijemu SMS poruke upišite šestocifreni broj. (Napomena: vrijeme trajanja
poslane lozinke je 5 minuta, nakon čega je potrebno zatražiti novu lozinku za potpisivanje.)
Nakon unosa lozinke koju ste dobili putem SMS poruke, transakcija je potpisana.

Naknade za korišćenje i plaćanja

Za korišćenje eClik elektronskog bankarstva Banka mjesečno obračunava i naplaćuje naknadu od
1 KM, bez obzira na broj računa otvorenih u Banci, kojima korisnik pristupa. Naknade za transakcije
unutrašnjeg platnog prometa, koje se obavljaju putem eClicka, su do 50% niže od naknada za
obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa na šalteru Banke.