NLB eKlik

NLB eKlik je usluga elektronskog bankarstva za koja omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje sa Bankom

R

Siguran, brz i jednostavan prenos novca

R

do 50% niže naknade transakcije

NLB eKlik elektronsko bankarstvo

NLB eKlik usluga je elektronskog bankarstva, koja omogućava korisniku, fizičkom licu da sa bilo kojeg mjesta, gdje ima pristup internetu, 24 časa dnevno, bez čekanja u redovima, na siguran, brz i jednostavan način izvršiti plaćanje svojih obaveza, prenese novac sa transakcionog na štedni račun, izvrši devizno plaćanje, kupovinu, prodaju ili konverziju valuta, uz minimalne naknade. Korisniku je omogućeno dobijanje informacija o stanju i promjenama na svim računima kod Banke (transakcionom, deviznom, štednom, kreditnom i kartičnom).

Ko može postati korisnik ove usluge?

Korisnik ove usluge mogu biti sva fizička lica-komitenti banke, kao i druga fizička lica koja žele brz, jednostavan i siguran pristup svojim računima u banci, 24 časa dnevno. Dovoljno je da fizičko lice otvori transakcioni račun u banci, i da jednim dolaskom u prostorije banke postane korisnik eKlik elektronskog bankarstva, popunjavanjem pristupnih obrazaca

Neophodni tehnički uslovi

Za korišćenje eKlik aplikacije neophodni su sljedeći tehnički uslovi: pristup Internetu i jedan od preporučenih Internet pretraživača (Google Chrome ili Mozila Firefox).

Jednokratna lozinka (OTP)

Potvrdom unosa naloga za plaćanje isti je potrebno potpisati. Potpisivanje se vrši korišćenjem jednokratne lozinke. Nakon izbora načina potpisivanja klikom na Izaberi Banka će Vam dostaviti jednokratnu lozinku.

Jednokratna lozinka će biti poslana SMS porukom na broj mobilnog telefona koji imate prijavljen u Banci. Po prijemu SMS poruke upišite šestocifreni broj. (Napomena: vrijeme trajanja poslane lozinke je 5 minuta, nakon čega je potrebno zatražiti novu lozinku za potpisivanje.) Nakon unosa lozinke koju ste dobili putem SMS poruke, transakcija je potpisana.

Naknade za korišćenje i plaćanja

Za korišćenje eKlik elektronskog bankarstva Banka mjesečno obračunava i naplaćuje naknadu od 1 KM, bez obzira na broj računa otvorenih u Banci, kojima korisnik pristupa. Naknade za transakcije unutrašnjeg platnog prometa, koje se obavljaju putem eKlik aplikacije, su do 50% niže od naknada za obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa na šalteru Banke.