Krediti

Uz povoljnije kamatne stope i fleksibilnije uslove omogućili smo da ispunite svoje potrebe i želje koristeći neki od kredita NLB Banke a.d. Banja Luka.

Gotovinski krediti

Stambeni krediti

Kredit po transakcionom računu

Gotovinski kredit za ostala investiciona ulaganja

Kredit za kupovinu vozila

Krediti za studente i postdiplomce

Krediti za penzionere

Krediti za finansiranje poljoprivrede

Krediti za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner

IRB RS Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi

Robni krediti

Upit za kredit