Krediti

Uz povoljnije kamatne stope i fleksibilnije uslove omogućili smo da ispunite svoje potrebe i želje koristeći neki od kredita NLB Banke a.d. Banja Luka.

Gotovinski krediti

Stambeni krediti

Dozvoljeno prekoračenje

Kredit za investiciona ulaganja

Kredit za kupovinu vozila

Krediti za studente i postdiplomce

Krediti za penzionere

Krediti za finansiranje poljoprivrede

Krediti za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner

IRB RS Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi

Robni krediti

Upit za kredit