Krediti

Uz povoljnije kamatne stope i fleksibilnije uslove omogućili smo da ispunite svoje potrebe i želje koristeći neki od kredita NLB Banke a.d. Banja Luka.

Gotovinski krediti

Stambeni krediti

Kredit po transakcionom računu

Investicioni kredit

Kredit za kupovinu vozila

Krediti za studente i postdiplomce

Krediti za penzionere

Krediti za finansiranje poljoprivrede

Krediti za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner

IRB RS Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi