Dozvoljeno prekoračenje

R

Zaposleni sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

R

Do 7.000 KM

Dozvoljeno prekoračenje po računu NLB Banke a.d. Banja Luka se odobrava postojećim klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na račun, kao i novim klijentima koji će preusmjeriti redovna mjesečna primanja na račun koji je otvoren u NLB Banci.

Iznos dozvoljenog prekoračenja

 • do 7.000 KM
  • tri plate za budžetske i ostale korisnike iz posebnog Pregleda
  • tri plate za radnike Banke
  • tri plate za klijente ličnog bankarstva
  • pet plata za klijente Banke kojima je firma garant
  • dvije penzije za domaće i strane penzionere,
  • dvije plate za ostale

Rok otplate

 • do 1 godine uz mogućnost automatskog produženja

Fiksna kamatna stopa

 • 11,90% godišnje (EKS od 15,76%, godišnje). Kamata se obračunava na iskorišćeni iznos odobrenog limita.

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za korisnike NLB Aktiv ili NLB Premium paket usluga.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov:

 • 1 %, minimalno 10,00 KM godišnje
 • 1 %, minimalno 10,00 KM, maksimalno 20,00 KM godišnje za klijente ličnog bankarstva 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Administrativna zabrana, mjenice i jemci.
 • za penzionere: dvije bjanko mjenice potpisana od strane korisnika kredita
 • za klijente ličnog bankarstva: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Ostale karakteristike i prednosti

 • Koristeći dozvoljeno prekoračenje komitenti mogu uvijek računati da imaju sredstva u rezervi, koja im omogućavaju da uredno servisiraju sve svoje obaveze, a da pri tome Banci plate kamatu samo za iskorišćeni iznos kredita u toku mjeseca, pri čemu se svakim prilivom na platni račun nivo kreditnog zaduženja smanjuje.
 • Korisnik dozvoljenog prekoračenja po računu dobija dodatnu mogućnost plaćanja roba i usluga na rate, na Prodajnim mjestima sa kojima Banka ima potpisan ugovor o prodaji na rate.
 • Mogućnost korišćenja Web info  servis za uvid u stanje i promjene na svim računima u Banci  bez naknade..

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.