Gotovinski krediti

Uz povoljnije kamatne stope i fleksibilnije uslove omogućili smo da ispunite svoje potrebe i želje koristeći neki od gotovinskih kredita NLB Banke a.d. Banja Luka.

Gotovinski kredit po posebnim uslovima

Gotovinski kredit – Standardna ponuda

Gotovinski kredit sa hipotekom

Kredit obezbijeđen namjenskim depozitom

Zeleni kredit za opštu potrošnju