Gotovinski kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine        3,90% godišnje, fiksno (EKS od 4,05%, godišnje)
 • do 5 godina        4,99% godišnje, fiksno (EKS od 5,13%, godišnje)
 • do 10 godina      5,99% godišnje, fiksno (EKS od 5,17%, godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • od 5 do 10 godina: 4,90% godišnje za prve 3 godine-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+4,90% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 4,90% godišnje (EKS od 5,03% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za kredit do 31.01.2023. godine ukoliko tražilac kredita uz kredit ima ugovoreno ili ugovori:
 • kreditnu karticu i
 • mobilno i/ili elektronsko bankarstvo sa izvršnom minimalno jednom transakcijom u zadnjih mjesec dana.

Kreditna kartica se ugovara bez naknade za obradu zahtjeva.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 50,00 KM – za klijente Banke;

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Za iznos do 30.000 KM – dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, administrativna zabrana
  • Za iznos preko 30.000 KM – jemac, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane.
   Napomena: jemac se može zamijeniti polisom osiguranja ukoliko je opšta slika o Korisniku kredita pozitivna

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.