Gotovinski kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine        2,99% godišnje, fiksno (EKS od 5,41%, godišnje)
 • do 5 godina        3,99% godišnje, fiksno (EKS od 4,08%, godišnje)*
 • do 5 godina        4,80% godišnje, fiksno (EKS od 4,92%, godišnje)
 • do 10 godina      5,60% godišnje, fiksno (EKS od 5,75%, godišnje)

*3,99% godišnje za postojeće i nove klijente kojima se može refinansirati ukupno zaduženje u drugim bankama ili zaduženje u NLB Banci do 6 preostalih anuiteta.

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

 • do 10 godina: 4,90% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,90% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,90% godišnje (EKS od 5,02%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.06.2021. godine za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana.

Minimalan iznos kredita 2.000,00 KM. U slučaju refinansiranje kredita u NLB Banci, naknada se neće obračunati ako je za otplatu preostalo maksimalno 6 anuiteta postojećeg kredita. Za refinansiranje kredita u drugim finansijskim institucijama nema ograničenja.

Za kredite u iznosu od 20.000,00 KM i više, pored korištenja elektronskih servisa, obavezan je uslov da se uz kredit realizuje kreditna kartica i/ili kredit po transakcionom računu bez naknade za prvu godinu korištenja.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 50,00 KM – za klijente Banke;
 • 1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM – za korisnike koji nisu klijenti Banke.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Za iznos do 20.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana.
  • Za iznos preko 20.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana – za rok otplate preko 7 godina.
  • Za iznos do 30.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana – za rok otplate do 7 godina.
  • Za iznos preko 30.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita i jemca, administrativna zabrana – za rok otplate preko 7 godina.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.