Gotovinski kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine        3,90% godišnje, fiksno (EKS od 3,99%, godišnje)
 • do 5 godina        3,99% godišnje, fiksno (EKS od 4,09%, godišnje)*
 • do 5 godina        4,80% godišnje, fiksno (EKS od 4,93%, godišnje)
 • do 10 godina      4,99% godišnje, fiksno (EKS od 5,12% godišnje)*
 • do 10 godina      5,60% godišnje, fiksno (EKS od 5,76%, godišnje)

* Za nove kredite i u slučaju refinansiranja kredita u drugim finansijskim institucijama ili kredita u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta.

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

 • od 5 do 10 godina: 4,70% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,70% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,70% godišnje (EKS od 5,09%)

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.09.2022. godine za nove dugoročne kredite u iznosu većem od 2.000 KM i kredite kojima se refinansira kredit u drugim finansijskim institucijama ili se refinansira kredit u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta ako:
 • je klijent korisnik elektronskog i/ili mobilnog bankarstva i ima izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana,
 • se uz gotovinski kredit realizuje kreditna kartica ili kredit po transakcionom računu (bez naknade za prvu godinu korištenja).

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 50,00 KM – za klijente Banke;
 • 1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM – za korisnike koji nisu klijenti Banke.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Za iznos do 20.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana.
  • Za iznos preko 20.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana – za rok otplate preko 7 godina.
  • Za iznos do 30.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana – za rok otplate do 7 godina.
  • Za iznos preko 30.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita i jemca, administrativna zabrana – za rok otplate preko 7 godina.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.