Gotovinski kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine      4,49% godišnje (EKS od 6,68%, godišnja)
 • do 5 godina      5,29% godišnje (EKS od 5,89%, godišnja)
 • do 10 godina    6,29% godišnje (EKS od 6,73%, godišnja)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • 4,90% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+3,90% godišnje.
  Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,90% godišnje (EKS od 5,30% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti Aktiv ili Premium paket usluga.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,20% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM – za klijente Banke;
 • 1,50% od odobrenog iznosa kredita umanjenog za iznos kojim se otplaćuje postojeće zaduženje, minimalno 50,00 KM – za ostale;

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Za iznos do 30.000 KM – dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, administrativna zabrana
  • Za iznos preko 30.000 KM – jemac, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane.
   Napomena: jemac se može zamijeniti polisom osiguranja ukoliko je opšta slika o Korisniku kredita pozitivna

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.