Gotovinski kredit sa hipotekom

R

uz fiksnu ili promjenljivu kamatnu stopu

R

do 20 godina

Iznos kredita

  • Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Fiksna kamatna stopa

  • 4,90% godišnje, fiksna – do 5 godina (EKS od 5,96%, godišnje)
  • 6,90% godišne, fiksna – od 5 do 10 godina (EKS od 7,68%, godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

  • Za kredite od 5 do 10 godina: 4,90% godišnje za prvih 5 godina – fiksna stopa, a nakon toga 12M Euribor + 4,90% godišnje – promjenljiva stopa. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,90% godišnje; (EKS od 5,54%, godišnje).
  • Za kredite od 10 do 20 godina: 5,10% godišnje za prvih 5 godina – fiksna stopa, a nakon toga 12M Euribor + 5,10% godišnje – promjenljiva stopa. Minimalna ukupna kamatna stopa 5,10% godišnje; (EKS od 5,55%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

  • Za komitente Banke: 1,20% od iznosa kredita, min. 50,00 KM, jednokratno
  • Za ostale: 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.