Informativni listovi za kredite

Gotovinski kredit – posebna ponuda

Gotovinski kredit – standardna ponuda

Gotovinski kredit sa hipotekom – u primjeni do 25.01.2022

Gotovinski kredit sa hipotekom – u primjeni od 25.01.2022

Gotovinski kredit za ostala investiciona ulaganja – u primjeni do 25.01.2022

Gotovinski kredit za ostala investiciona ulaganja – u primjeni od 25.01.2022

Stambeni kredit – posebna ponuda – u primjeni do 25.01.2022

Stambeni kredit – posebna ponuda – u primjeni od 25.01.2022

Stambeni kredit za kupce stanova i poslovnih prostora kod investitora – u primjeni do 25.01.2022

Stambeni kredit za kupce stanova i poslovnih prostora kod investitora – u primjeni od 25.01.2022

Stambeni kredit iz sredstava IRB RS – u primjeni do 25.01.2022

Stambeni kredit iz sredstava IRB RS – u primjeni od 25.01.2022

Stambeni kredit – standardna ponuda – u primjeni do 25.01.2022

Stambeni kredit – standardna ponuda – u primjeni od 25.01.2022

Kredit za kupovinu vozila

Kredit po transakcionom računu

Krediti za penzionere

Poljoprivredni kredit – Fond Partner 

Krediti za finansiranje poljoprivrede – standardna ponuda

Krediti za finansiranje poljoprivrede – posebna ponuda

Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi – IRB RS 

Robni kredit Agromehanika

Robni kredit Centrum trade

Robni kredit Zepter INT KD

Krediti za studente i postdiplomce

Studentski kredit – Work and Travel

Kredit obezbijeđen namjenskim depozitom (u iznosu 100%)