Krediti za finansiranje poljoprivrede

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Korisnici kredita

Kredit za poljoprivredu iz kreditne linije NLB Banke a.d. Banja Luka je kratkoročni kredit namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji imaju stalna mjesečna primanja.

Fiksna kamatna stopa

  • 4,40% godišnje do 1 godine (EKS od 9,84% godišnje)
  • 5,60% godišnje do 3 godine (EKS od 7,02% godišnje)
  • 6,99% godišnje do 10 godina (EKS od 7,98 godišnje)

Efektivna kamatna stopa

  • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
  • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 50.000,00 KM, sa rokom otplate od 10 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,99% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen administrativnom zabranom, dva jemca, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita, jemaca i založnim pravom na traktor koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,98% godišnje, a mjesečni anuitet: 580,28 KM.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

  • Za komitente Banke – 1,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno.
  • Za ostale – 2,00% od iznosa kredita, min 50KM, jednokratno.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.