Kredit po transkacionom računu 

R

Zaposleni sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

R

Do 7.000 KM

Kredit po transakcionom računu NLB Banke a.d. Banja Luka je kratkoročni gotovinski kredit, namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se odobrava po transakcionom računu, do odgovarajućeg limita.

Korisnik kredita može postati svaki komitent Banke, odnosno svako fizičko lice, koje ima otvoren račun kod NLB Banke, preko kojeg ostvaruje redovne prilive po osnovu ličnih primanja.

Odobrenje kredita po transakcionom računu za penzionere i komitente sa posebnog Pregleda (koji su ranije primali platu u drugoj banci) već nakon prijema prve plate (penzije) na račun u NLB Banci.

Iznos kredita

 • do 7.000 KM
  • tri plate za budžetske i ostale korisnike iz posebnog Pregleda
  • tri plate za radnike Banke
  • tri plate za klijente ličnog bankarstva
  • pet plata za klijente Banke kojima je firma garant
  • dvije penzije za domaće i strane penzionere,
  • dvije plate za ostale

Rok otplate

 • do 1 godine uz mogućnost automatskog produženja

Fiksna kamatna stopa

 • 11,90% godišnje (EKS od 15,76%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

 • 1 %, minimalno 10,00 KM godišnje
 • 1 %, minimalno 10,00 KM, maksimalno 20,00 KM godišnje za klijente ličnog bankarstva 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Administrativna zabrana, mjenice i jemci.

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

 • za penzionere: dvije bjanko mjenice potpisana od strane korisnika kredita
 • za klijente ličnog bankarstva: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita,

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Ostale karakteristike i prednosti

 • Koristeći kredit po transakcionom računu komitenti mogu uvijek računati da imaju sredstva u rezervi, koja im omogućavaju da uredno servisiraju sve svoje obaveze, a da pri tome Banci plate kamatu samo za iskorišćeni iznos kredita u toku mjeseca, pri čemu se svakim prilivom na transakcioni račun nivo kreditnog zaduženja smanjuje. 
 • Korisnik kredita po transakcionom računu dobija dodatnu mogućnost plaćanja roba i usluga na rate, na Prodajnim mjestima sa kojima Banka ima potpisan ugovor o prodaji na rate.
 • Mogućnost korišćenja Web info  servis za uvid u stanje i promjene na svim računima u Banci  bez naknade..

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.