Kredit po transakcionom računu

Ponuda kredita po transakcionom računu

 • Do visine tri plate
 • Do visine dvije penzije
 • Do visine pet plata za komitente Banke kojima je poslodavac garant
 • Maksimalan iznos kredita: do 7.000,00 KM
 • Kredit se koristi na rok od 12 mjeseci uz mogućnost automatskog produženja na isti
  rok.

 

Kamatna stopa

 • 11,90% godišnje, fiksna kamatna stopa

 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste, a izračunava se uz pretpostavku da će kredit biti odobren na period od godinu dana i otplaćen u dvanaest jednakih mjesečnih rata.
 • Ukoliko bi Banka odobrila kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 12 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi od 11,90% godišnje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 15,76% godišnje, a mjesečni anuitet 467,20 KM.

 

Naknada za obradu zahtjeva

 • 1,00% min. 10 KM godišnje,
 • 1,00% min. 10 KM, max 20KM godišnje za klijente ličnog bankarstva.

 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Odobreni Kredit se može koristiti za plaćanje na rate upotrebom debitne kartice i
  u slučaju da je ugovoren Kredit sa automatskim produženjem roka otplate. Prodajna
  mjesta kod kojih je moguće izvršiti plaćanje na rate su
  posebno označena.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.