Krediti za penzionere

Ponuda gotovinskog kredita

 • gotovinski kredit, namijenjen isključivo
  penzionerima, koji primaju redovno penziju u
  zemlji ili iz inostranstva.
 • od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM
 • do 7 godina

 

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine 4,70% godišnje (EKS od 4,94%
  godišnje)
 • od 1 do 3 godine 6,60% godišnje (EKS od
  6,86% godišnje)
 • od 3 do 7 godina 6,90% godišnje (EKS od
  7,15% godišnje)a

 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa
  kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u
  obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila
  kredit u iznosu od 15.000 KM, sa rokom otplate
  od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od
  6,90% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa
  dvije mjenice potpisane od strane korisnika
  kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna
  stopa iznosila 7,15% godišnje, a mjesečni
  anuitet: 225,66 KM.

 

Naknada za obradu zahtjeva

 • 1,50% od iznosa kredita, min 50 KM,
  jednokratno

 • * bez naknade za obradu zahtjeva za kredit u trajanju prodajne kampanje do 14.02.2020. godine:

  – za dugoročne kredite,

  – minimalan iznos kredita 2.000,00 KM,

  – za nove komitente i postojeće (max refinansiranje do 6 anuiteta za kredite NLB Banke i bez ograničenja za refinansiranje kredita u drugim finansijskim institucijama).

 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita
  i kreditne sposobnosti. Mogućnost uključenja polise osiguranja.

 

Dodatni uslovi za odobrenje kredita

 • minimalni iznos penzije 300,00 KM
 • otplata kredita putem trajnog naloga

 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.