Krediti za penzionere

R

od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM

R

do 7 godina

Ponuda gotovinskog kredita

 • gotovinski kredit, namijenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju u zemlji ili iz inostranstva.
 • od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM
 • do 7 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine                   4,70% godišnje (EKS od 7,94% godišnje)
 • od 1 do 3 godine          6,60% godišnje (EKS od 6,85% godišnje)
 • od 3 do 7 godina          6,90% godišnje (EKS od 7,17% godišnje)

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 15.000 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,90% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,17% godišnje, a mjesečni anuitet: 225,66 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.06.2021. godine za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana.

Minimalan iznos kredita 2.000,00 KM. U slučaju refinansiranje kredita u NLB Banci, naknada se neće obračunati ako je za otplatu preostalo maksimalno 6 anuiteta postojećeg kredita. Za refinansiranje kredita u drugim finansijskim institucijama nema ograničenja.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:

 • 1,50% od odobrenog iznosa, minimalno 50,00 KM.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti. Mogućnost uključenja polise osiguranja.

Dodatni uslovi za odobrenje kredita

 • minimalni iznos penzije 300,00 KM
 • otplata kredita putem trajnog naloga

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.