Krediti za penzionere

Ponuda gotovinskog kredita

 • gotovinski kredit, namijenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju u zemlji ili iz inostranstva.
 • od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM
 • do 7 godina
 

Kamatna stopa

 • 4,70% godišnje do 1 godine (EKS od 7,81% godišnje)
 • 6,60% godišnje od 1 do 3 godine (EKS od 7,90% godišnje)
 • 6,90% godišnje od 3 do 7 godina (EKS od 7,48% godišnje)a
 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 15.000 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,90% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,48% godišnje, a mjesečni anuitet: 225,66 KM.
 

Naknada za obradu zahtjeva

 • 1,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno
 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.
 

Dodatni uslovi za odobrenje kredita

 • minimalni iznos penzije 300,00 KM
 • otplata kredita putem trajnog naloga
 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.