Krediti za penzionere

R

od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM

R

do 7 godina

Ponuda gotovinskog kredita

 • gotovinski kredit, namijenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju u zemlji ili iz inostranstva.
 • od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM
 • do 7 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine                   5,90% godišnje (EKS od 9,23% godišnje)
 • od 1 do 3 godine          6,60% godišnje (EKS od 7,94% godišnje)
 • od 3 do 7 godina          7,40% godišnje (EKS od 8,19% godišnje)

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 15.000 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 7,40% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 8,19% godišnje, a mjesečni anuitet: 229,33 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za kredit do 31.01.2023. godine za nove kredite i kredite kojima se refinansira kredit u drugim finansijskim institucijama ili se refinansira kredit u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti:
  • kreditnu karticu ili dozvoljeno prekoračenje i
  • mobilno i/ili elektronsko bankarstvo sa izvršnom minimalno jednom transakcijom u zadnjih mjesec dana.

Dozvoljeno prekoračenje se ugovara bez naknade za prvu godinu korišćenja prekoračenja, a kreditna kartica bez naknade za obradu zahtjeva.

 • Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:
  • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM. jednokratno.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • do 10.000,00 KM: polisa osiguranja i dvije bjanko mjenice korisnika kredita,
 • preko 10.000,00 KM: polisa osiguranja, jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca
 • poseban uslov:
  • maksimalan iznos kredita koji je obezbjeđen polisom osiguranja je 10.000,00 KM
  • polisa se može zamijeniti jemcem.

Dodatni uslovi za odobrenje kredita

 • minimalni iznos penzije 300,00 KM
 • otplata kredita putem trajnog naloga

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.