Stambeni krediti

Sigurno do svoga doma!

Ponuda stambenog kredita

 • Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.
 • Rok otplate do 25 godina
 

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa
 • 3,45% godišnje za kredite do 5 godina (EKS od 3,74%, godišnje)
 • 4,50% godišnje za kredite do 10 godina (EKS od 4,83%, godišnje)
Fiksna – promjenjiva kamatna stopa
 • za kredite do 10 godina – 3,95% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 3,95% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje, (EKS od 4,26%, godišnje)
 • za kredite do 25 godina – 4,50% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,50% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,50% godišnje (EKS od 4,70%, godišnje)
Promjenjiva kamatna stopa
 • za kredite do 10 godina – 12M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,93%, godišnje)
 • za kredite do 25 godina – 12M Euribor + 4,30% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,30% godišnje (EKS od 4,44%, godišnje)
 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu;
  • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu.
– Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite se na 0800 50 510.