Stambeni krediti

Sigurno do svoga doma!

Ponuda stambenog kredita

 • Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.
 • Rok otplate do 25 godina
 

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa
 • za kredite do 5 godina – 3,45% godišnje
 • za kredite do 10 godina – 4,50%
Promjenjiva kamatna stopa
 • za kredite do 10 godina – 3,95% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor+3,95% godišnje promjenljiva. Minimala ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje
 • za kredite do 15 godina – 4,20% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor+4,20% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,20% godišnje
 • za kredite do 25 godina – 4,50% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor+4,50% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,50% godišnje
 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi od koja za prvih 10 godina iznosi fiksno 4,90% godišnje, a nakon isteka tog perioda iznosi 12 M Euribor + 4,90% godišnje i koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 5,13% godišnje, a mjesečni anuitet 578,78 KM.
 

Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za klijente Banke
 • 0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za korisnike koji nisu klijenti Banke
 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: mjenice, administrativna zabrana i hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine.
 • Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jemac, mjenice, administrativna zabrana i hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite se na 0800 50 510.