Stambeni kredit – Standardna ponuda

Sigurno do svoga doma!

R

Bez naknade za vođenje kreditnog računa i administraciju kredita

R

Manja rata, duža otplata

Ponuda stambenog kredita

 • Banka odobrava kredit u iznosu od 10.000 KM do iznosa kreditne sposobnosti korisnika kredita.

  Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.

 • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

 • 3,49% godišnje za kredite do 5 godina (EKS od 3,96%, godišnje)
 • 5,49% godišnje (EKS od 6,01%, godišnja)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • do 10 godina: 4,15% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+3,15% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,15% godišnje (EKS od 4,59% godišnje).
 • do 25 godina: 4,70% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+3,70% godišnje.
  Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,70% godišnje (EKS od 5,01% godišnje).

Promjenjiva kamatna stopa

 • do 10 godina: 12M Euribor + 3,10% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,10% godišnje (EKS od 7,35% godišnje)
 • do 25 godina: 12M Euribor + 3,60% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,60% godišnje (EKS od 7,74% godišnje)

EKS izračunata su na osnovu vrijednosti 12M Euribor-a koji na dan 21.02.2023. godine iznosi 3,572%.

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti Aktiv ili Premium paket usluga.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov:

 • 0,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM-za klijente Banke
 • 0,75% od iznosa kredita, min. 50,00 KM -za ostale

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke;
 • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu i polisa osiguranja nepokretne imovine vinkulirana u korist Banke.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.