Stambeni kredit – Standardna ponuda

Sigurno do svoga doma!

R

Bez naknade za vođenje kreditnog računa i administraciju kredita

R

Manja rata, duža otplata

Ponuda stambenog kredita

 • Banka odobrava kredit u iznosu od 10.000 KM do iznosa kreditne sposobnosti korisnika kredita.

  Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.

 • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

 • 3,49% godišnje za kredite do 5 godina (EKS od 3,95%, godišnje)
 • 4,80% godišnje za kredite do 10 godina (EKS od 5,16%, godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • za kredite do 10 godina – 4,15% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,15% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,15% godišnje, (EKS od 4,47%, godišnje)
 • za kredite do 25 godina – 4,70% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,70% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,70% godišnje (EKS od 4,96%, godišnje)

Promjenjiva kamatna stopa

 • za kredite do 10 godina – 12M Euribor + 3,55% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,55% godišnje, (EKS od 4,95%, godišnje)
 • za kredite do 25 godina – 12M Euribor + 4,10% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,10% godišnje (EKS od 5,44%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.09.2022. godine ako:
 • je klijent korisnik elektronskog i/ili mobilnog bankarstva i ima izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana,
 • se uz stambeni kredit realizuje kreditna kartica ili kredit po transakcionom računu (bez naknade za prvu godinu korišćenja).

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodne uslove i u slučaju odobrenja kredita bez upisa založnog prava na nekretninu, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:

 • 0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za klijente Banke,
 • 0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke;
 • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug),  jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i  jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu i polisa osiguranja nepokretne imovine vinkulirana u korist Banke

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.