Stambeni kredit – Standardna ponuda

Sigurno do svoga doma!

R

Bez naknade za vođenje kreditnog računa i administraciju kredita

R

Manja rata, duža otplata

Ponuda stambenog kredita

  • Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.
  • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

  • 3,45% godišnje za kredite do 5 godina (EKS od 3,73%, godišnje)
  • 4,50% godišnje za kredite do 10 godina (EKS od 4,71%, godišnje)

Fiksna – promjenjiva kamatna stopa

  • za kredite do 10 godina – 3,95% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 3,95% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje, (EKS od 4,14%, godišnje)
  • za kredite do 25 godina – 4,50% godišnje za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,50% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,50% godišnje (EKS od 4,65%, godišnje)

Promjenjiva kamatna stopa

  • za kredite do 10 godina – 12M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,94%, godišnje)
  • za kredite do 25 godina – 12M Euribor + 4,30% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,30% godišnje (EKS od 4,44%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

bez troškova obrade kreditnog zahtjeva u trajanju prodajne kampanje do 31.03.2020. godine

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu;
  • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.