Zeleni stambeni kredit

R

Za povećanje energetske efikasnosti

R

Rok otplate do 20 godina

R

Iznos kredita od 10.000 KM

Namjena kredita

Zeleni stambeni kredit za povećanje energetske efikasnosti stambene nekretnine:

 • fasada
 • stolarija
 • grijanje
 • zamjena krova
 • solarni paneli i dr.

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 10.000 KM
 • Rok otplate do 20 godina

Kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa:

 • do 5 godina        3,39% godišnje, fiksno (EKS od 3,67% godišnje)
 • do 10 godina      4,00% godišnje, fiksno (EKS od 4,20% godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope:

 • Za kredite do 15 godina: 3,55% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 3,55% godišnje – promjenljiva (EKS od 3,69% godišnje)
 • Za kredite od 15 do 20 godina: 3,85% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 3,85% godišnje – promjenljiva (EKS od 3,99% godišnje)

Promjenljiva kamatna stopa:

 • Za kredite do 10 godina: 12 M Euribor + 2,79% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,953% godišnje (EKS od 4,15% godišnje)
 • Za kredite do 15 godina: 12 M Euribor + 3,25% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 4,413% godišnje (EKS od 4,59% godišnje)
 • Za kredite preko 15 godina: 12 M Euribor + 3,55% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 4,713% godišnje (EKS od 4,89% godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,50% jednokratno (min. 20 KM)

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za iznos do 30.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana (max. rok 10 godina).
 • Za iznos od 30.000 do 50.000 KM – jedan jemac, dvije bjanko mjenice korisnika kredita i jemca i administrativna zabrana
 • Za iznos preko 50.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana, založno pravo na nepokretnu imovinu uz polisu osiguranja nepokretne imovine do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.