Dnevni limiti za korišćenje platnih kartica

Šta je dnevni limit za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit za korišćenje platnih kartica je maksimalni iznos potrošnje i broja transakcija koje je moguće izvršiti u toku jednog dana. Dnevni limiti se razlikuju prema vrsti kartice, i odnose se na transakcije koje su autorizovane od strane Banke.

Zbog čega je Banka definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica Banke?

Banka je definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica u cilju zaštite Korisnika kartica i Banke od zloupotreba i promjenljiva su kategorija, u skladu sa izmjenama propisa Kartičnih organizacija I poslovnom politikom Banke.

Od čega se sastoje dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

 
Dnevni limit se sastoji od:
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na POS cash terminalima,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje putem Internet-a, elektronske trgovine ili telefona (CNP transkacije),
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima u toku jednog dana,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za priliv sredstava na Kartične račune u toku jednog dana,
   • maksimalnog iznosa kojim je moguće beskontaknto plaćati bez unosa PIN koda.
 

Koliko iznose dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

 
Dnevni limiti za plaćanje, podizanje gotovine, ukupni iznosi za podizanje gotovine i plaćanje i priliv sredstava na Kartične račune po vrstama kartica su:
Vrsta kartice Podizanje gotovine na bankomatu Plaćanje robe, usluga i podizanje gotovine na POS terminalima Plaćanje putem Interneta, (MO/TO) Ukupan iznos za podizanje gotovine i plaćanje Priliv sredstava na Kartične račune Beskontaktno plaćanje bez PIN koda
Visa Electron 1.000 4.000 0 5.000 3.000 0
Visa Classic 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 0
Visa business (Electron) 1.000 10.000 5.000 10.000 0 0
Visa Gold 1.000 10.000 5.000 10.000 2.000 60
Maestro 1.000 4.000 1.000 5.000 3.000 0
Visa Classic debit 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 60
MasterCard debit 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 0
MasterCard Standard 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 0
MasterCard Business 1.000 10.000 5.000 10.000 0 0
Internet kartice 0 5.000 5.000 5.000 3.000 0
Poklon kartice 0 5.000 0 5.000 0 0