Dnevni limiti za korišćenje platnih kartica

Šta je dnevni limit za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit za korišćenje platnih kartica je maksimalni iznos potrošnje i broja transakcija koje je moguće izvršiti u toku jednog dana. Dnevni limiti se razlikuju prema vrsti kartice.

Zbog čega je Banka definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica Banke?

Banka je definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica u cilju zaštite Korisnika kartica i Banke od zloupotreba i promjenljiva su kategorija, u skladu sa izmjenama propisa Kartičnih organizacija I poslovnom politikom Banke.

Od čega se sastoje dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

 
Dnevni limit se sastoji od:
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje na POS terminalima u toku jednog dana,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima u toku jednog dana,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje putem Internet-a, elektronske trgovine ili telefona,
   • maksimalnog iznosa koji je odobren za priliv sredstava na Kartične račune u toku jednog dana,
   • maksimalnog ukupnog iznosa koji je odobren za plaćanje i podizanje gotovine u toku jednog dana,
   • maksimalnog broja transakcija koje je moguće izvršiti u toku jednog dana.
 

Koliko iznose dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

 
Dnevni limiti za plaćanje, podizanje gotovine, ukupni iznosi za podizanje gotovine i plaćanje i priliv sredstava na Kartične račune po vrstama kartica su:
Vrsta kartice Podizanje gotovine na bankomatu Plaćanje robe, usluga i podizanje gotovine na POS terminalima Plaćanje putem Interneta, (MO/TO) Ukupan iznos za podizanje gotovine i plaćanje Priliv sredstava na Kartične račune
Visa Electron 1.000 4.000 0 5.000 3.000
Visa Classic 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000
Visa business (Electron) 1.000 10.000 0 10.000 0
Visa Gold 1.000 10.000 5.000 10.000 2.000
Maestro 1.000 4.000 1.000 5.000 3.000
Visa Classic debit 1.000 4.000 1.000 5.000 3.000
MasterCard debit 1.000 4.000 1.000 5.000 3.000
MasterCard Standard 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000
MasterCard Business 1.000 10.000 5.000 10.000 0
Internet kartice 0 5.000 5.000 5.000 3.000
Poklon kartice 0 5.000 0 5.000 0