Uputstvo za korišćenje kartica na internetu

Korisnici NLB Internet kartica imaju automatski omogućeno plaćanje putem Interneta do 100,00 KM dnevno/zbirno, dok je za veći iznos potrebno omogućiti plaćanje.

Zaštita platnih kartica koje se koriste za plaćanje putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona

Unaprijeđenom zaštitom korišćenje kartica je postalo još sigurnije, jer se plaćanje na Internetu može uraditi samo kada korisnik to dozvoli. Prije kupovine jednostavnim postupkom omogućite korišćenja kartice putem Interneta, u periodu koji poželite. Po isteku tog perioda, zaštita će opet biti uključena i svako neodobreno plaćanje spriječeno.

Mogućnost plaćanja putem Interneta se može privremeno uključiti SMS porukom, korišćenjem NLB Webinfo servisa ili putem mKlik-a, neposredno prije izvršenja Internet transakcije. Korisnici NLB Internet kartica imaju automatski omogućeno plaćanje putem Interneta do 100,00 KM, dok je za veći iznos potrebno omogućiti plaćanje opisanim postupkom kao i za sve ostale kartice.

mKlik aplikacija za mobilne telefone

Korišćenje kartica za plaćanje putem Interneta ili telefona možete kontrolisati putem mKlik servisa. Ukoliko niste korisnik mKlik servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

Prijavom na aplikaciju mKlik, potrebno je izabrati polje Kartice, u okviru kojeg birate Omogući internet plaćanje. Na ponuđene vrste kartica koje su dostupne na internetu, birate period na koji želite aktivirati/deaktivirati karticu sa predviđenim opcijama (minut, sat, dan).

Ukoliko niste korisnik mKlik servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

NLB SMS servis

Prije transakcije potrebno je privremeno uključiti mogućnost plaćanja slanjem SMS poruke:


OMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike; +387 65 942086 za ostale mreže


Sve kartice korisnika narednih 30 minuta imaće mogućnost nesmetanog plaćanja putem Interneta.

Plaćanje putem Interneta se može onemogućiti i prije isteka zadatog perioda, slanjem poruke:


ONEMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike, +387 65 942086 za ostale mreže, nakon čega će biti onemogućeno plaćanje putem Interneta i sve kartice zaštićene.Dodatne opcije:

Tekst poruke:

OMOGUCI Mxx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih xx minuta

OMOGUCI Sxx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih xx sati

OMOGUCI Dx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih x dana

OMOGUCI AAAAAA BBBB Omogućuje se plaćanje karticom čiji broj počinje sa AAAAAA i završava sa BBBB sljedećih 30 minuta

OMOGUCI Mxx/Sxx/Dx AAAAAA BBBB Omogućuje se plaćanje karticom čiji broj počinje sa AAAAAA i završava sa BBBB za sljedećih xx minuta, xx sati ili x dana.

Najduži period u kojem plaćanje na Internetu može biti omogućeno iznosi 9 dana, nakon čega će zaštita automatski onemogućiti dalje korišćenje kartice za spomenute transakcije.

NLB Webinfo

Korišćenje kartica za plaćanje putem Interneta ili telefona možete kontrolisati putem Webinfo besplatnog servisa NLB Banke a.d. Banja Luka. Ukoliko niste korisnik Webinfo servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

Pregledom Zaštita kartica možete izabrati koju karticu želite koristiti za plaćanje na Internetu, unosom vremenskog perioda i klikom na dugme Omogući. Platne kartice kojima je privremeno omogućeno plaćanje na Internetu označene su plavom bojom. Po isteku željenog perioda iste će biti obilježene crvenom bojom i zaštićene od korišćenja putem Interneta.

Najduži period za kojem plaćanje na Internetu može biti omogućeno iznosi 9 dana, nakon čega će zaštita automatski onemogućiti dalje korišćenje kartice za pomenute transakcije.

 

Napomena

Određene vrste transakcija mogu da se ne izvrše istog trenutka kada se i unesu podaci o kartici putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona (npr. prilikom rezervacije hotelskog smještaja ili sličnih usluga). Često se dešava da se spomenute transakcije izvrše, tek nekoliko dana nakon unosa podataka putem Interneta ili telefona, a da korisnik dobije poruku o potvrdi rezervacije. Za takva plaćanja poželjno je omogućiti karticu da bude aktivna za plaćanje putem Interneta na duži period, a najduže do 9 dana.