Uputstvo za korišćenje kartica na internetu

Korisnici NLB Internet kartica imaju automatski omogućeno plaćanje putem Interneta do 100,00 KM dnevno/zbirno, dok je za veći iznos potrebno omogućiti plaćanje.

mKlik aplikacija za mobilne telefone

Prijavom na aplikaciju mKlik, potrebno je izabrati polje Kartice, u okviru kog se bira Omogući internet plaćanje. Za karticu pomoću koje želite vršiti plaćanje, unosite period na koji želite omogućiti/onemogućiti plaćanje putem interneta. Ukoliko niste korisnik mKlik servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

NLB SMS servis

Prije transakcije potrebno je privremeno uključiti mogućnost plaćanja slanjem SMS poruke:OMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike; +387 65 942086 za ostale mrežeSve kartice korisnika narednih 30 minuta imaće mogućnost nesmetanog plaćanja putem Interneta.O dodatnim mogućnostima informišite se na www.nlb-rs.ba ili putem telefona 0800 50 510.Plaćanje putem Interneta se može onemogućiti i prije isteka zadatog perioda, slanjem poruke:ONEMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike, +387 65 942086 za ostale mreže, nakon čega će biti onemogućeno plaćanje putem Interneta i sve kartice zaštićene.

NLB Webinfo

Korišćenje kartica za plaćanje putem Interneta ili telefona možete kontrolisati putem Webinfo besplatnog servisa NLB Banke a.d. Banja Luka. Ukoliko niste korisnik Webinfo servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

Pregledom Zaštita kartica možete izabrati koju karticu želite koristiti za plaćanje na Internetu, unosom vremenskog perioda i klikom na dugme Omogući. Platne kartice kojima je privremeno omogućeno plaćanje na Internetu označene su plavom bojom. Po isteku željenog perioda iste će biti obilježene crvenom bojom i zaštićene od korišćenja putem Interneta.

Najduži period za kojem plaćanje na Internetu može biti omogućeno iznosi 9 dana, nakon čega će zaštita automatski onemogućiti dalje korišćenje kartice za pomenute transakcije.

 

Napomena

Određene vrste transakcija mogu da se ne izvrše istog trenutka kada se podaci o kartici unesu putem Interneta, dostave putem e-maila ili saopšte putem telefona (npr. prilikom rezervacije hotelskog smještaja ili sličnih usluga). Često se dešava da se pomenute transakcije izvrše tek nakon nekoliko dana, a da korisnik dobije poruku o potvrdi rezervacije. Za takva plaćanja poželjno je omogućiti plaćanje putem Interneta na duži period, a najduže do 9 dana.