Sefovi

NLB Banka a.d. Banja Luka nudi sefove u zakup za čuvanje ličnih vrijednosti, pravnim i fizičkim licima koja su komitenti Banke i koji imaju uspostavljen poslovni odnos sa Bankom (npr. obavljaju usluge platnog prometa ili koriste druge proizvode i usluge iz kreditnog/depozitnog/kartičarskog poslovanja). Komitenti mogu koristiti sefove u četiri različite veličine (300x75x400 / 300x100x400 / 300x200x400 / 300x300x400). Sef se zakupljuje na period od 90, 180 i 360 dana za fizička lica, odnosno 90 i 360 dana za pravna lica.

Važne napomene:

Komitent koji želi da zakupi sef, podnosi zahtjev za zakup sefa na obrascu Banke i indentifikacioni dokument (lična karta/pasoš) koji se skenira u Banci, nakon čega se zaključuje ugovor o zakupu sefa.

Komitent može pohraniti u sef lične predmete i dokumente, izuzimajući predmete ili proizvode koji su kvarljivi, samozapaljivi, podložni eksploziji ili koji mogu ugroziti sigurnost Banke, radnika Banke ili drugih lica ili sefova.

Komitent odgovara za svaku štetu nastalu zbog nedozvoljenog korišćenja sefa i u slučaju kada nije znao za opasna svojstva predmeta.

Korišćenje sefa je moguće u radnoj sedmici od ponedeljka do petka, u skladu sa radnim vremenom Banke.

Prije svakog pristupa i korišćenja sefa, komitent ili punomoćnik se indentifikuju ličnom kartom ili pasošem.

Tarifne naknade za sefove za fizička lica

Dimenzije sefa

90 dana

180 dana

360 dana

300x75x400

30 KM

50 KM

100 KM

300x100x400

40 KM

70 KM

130 KM

300x200x400

50 KM

90 KM

170 KM

300x300x400

60 KM

110 KM

200 KM

 

Tarifne naknade za sefove za pravna lica

Dimenzije sefa

90 dana

360 dana

300x75x400

50 KM

200 KM

300x100x400

70 KM

250 KM

300x200x400

80 KM

270 KM

300x300x400

90 KM

300 KM

 

i

Informativni list Sefovi

Naknada za zamjenu ključa i brave sefa iznosi 400 KM.