Mastercard

Izaberite svoju karticu!
R

Internacionalna kartica

R

Sigurno korištenje na POS terminalima i bankomatima

R

Veliki broj prihvatnih mjesta u zemlji i inostranstvu

MasterCard Debit kartica

Mastercard Debit kartica je međunarodna debitna kartica koju Banka izdaje na transakcioni / žiro račun, vlasniku računa (osnovna kartica) ili licu koje on ovlasti (dodatna kartica). Koristi se za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu. Klijenti NLB Razvojne banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa Electron / Mastercard Debit na isti račun, bez dodatnih troškova za izdavanje kartica, prilikom čega korisnik izbjegava rizik u situacijama kada trgovac prihvata samo jedan brend. Prilikom podizanja gotovine na svim bankomatima članica NLB Grupe, korisnicima Mastercard Debit kartice se ne naplaćuje provizija za podizanje gotovine. Jednostavno korištenje kartice prilikom kupovine roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, brzo i lako podizanje gotovine na bilo kojem bankomatu 24 časa dnevno, sigurnost, eliminisanje potrebe za većom količinom gotovine, sve su to prednosti debitnih kartica NLB Banke.

Mastercard Standard Charge

Mastercard Standard charge kartica – (kartica sa odloženim plaćanjem) je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost odloženog plaćanja, bez obračuna kamate.

Prednost kartice je beskamatno kreditiranje klijenta od strane banke do 55 dana. Klijenti NLB Banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa/Mastercard sa odloženim plaćanjem na isti kreditni račun.

Za charge karticu se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ovog tipa kartice.

Koristi se za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu.

Detaljnije informacije o uslovima za odobravanje Mastercard Standard možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Banke.

Mastercard Business kartica

Mastercard Business kartica je poslovna kreditna kartica koja se izdaje pravnim licima, namijenjena za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na bankomatima, do visine odobrenog kreditnog limita. Mastercard Business kartica je savremen i značajan način bezgotovinskog plaćanja, zastupljen širom svijeta, koji omogućava poslovnim ljudima da svakodnevno poslovanje učine bržim, jednostavnijim i sigurnijim.

Mastercard Business kartica predstavlja kreditnu karticu sa odloženim plaćanjem do 55 dana.

Kartica se izdaje za ovlaštena lica pravnih lica, i nosi i naziv pravnog lica i ovlaštenog-fizičkog lica.

Obaveze po kartici/karticama se pokrivaju sa računa firme, jednom mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Mastercard Business karticu, pravno lice, može koristiti ne samo za plaćanje roba i usluga (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske karte, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme) nego i za rezervaciju hotela, avio karata, rent-a-car-a, kao i za plaćanje putem interneta.

Detaljnije informacije o uslovima za dobijanje Mastercard Business kartice možete dobiti u poslovnicama NLB Banke.

Mastercard Standard Revolving

Mastercard Business kartica je poslovna kreditna kartica koja se izdaje pravnim licima, namijenjena za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na bankomatima, do visine odobrenog kreditnog limita. Mastercard Business kartica je savremen i značajan način bezgotovinskog plaćanja, zastupljen širom svijeta, koji omogućava poslovnim ljudima da svakodnevno poslovanje učine bržim, jednostavnijim i sigurnijim. Mastercard Business kartica predstavlja kreditnu karticu sa odloženim plaćanjem do 55 dana. Kartica se izdaje za ovlaštena lica pravnih lica, i nosi i naziv pravnog lica i ovlaštenog-fizičkog lica. Obaveze po kartici/karticama se pokrivaju sa računa firme, jednom mjesečno, do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec. Mastercard Business karticu, pravno lice, može koristiti ne samo za plaćanje roba i usluga (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske karte, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme) nego i za rezervaciju hotela, avio karata, rent-a-car-a, kao i za plaćanje putem interneta. Detaljnije informacije o uslovima za dobijanje Mastercard Business kartice možete dobiti u poslovnicama NLB Banke.