Mastercard

Izaberite svoju karticu!

R

Internacionalna kartica

R

Sigurno korištenje na POS terminalima i bankomatima

R

Veliki broj prihvatnih mjesta u zemlji i inostranstvu

Mastercard Debit kartica

Mastercard Debit kartica je međunarodna debitna kartica koju Banka izdaje na transakcioni / žiro račun, vlasniku računa (osnovna kartica) ili licu koje on ovlasti (dodatna kartica). Koristi se za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.

Klijenti NLB Banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa Classic Debit / Mastercard Debit na isti račun, bez dodatnih troškova za izdavanje kartica, prilikom čega korisnik izbjegava rizik u situacijama kada trgovac prihvata samo jedan brend.

Prilikom podizanja gotovine na svim bankomatima članica NLB Grupe, korisnicima Mastercard Debit kartice se ne naplaćuje provizija za podizanje gotovine.

Jednostavno korištenje kartice prilikom kupovine roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, brzo i lako podizanje gotovine na bilo kojem bankomatu 24 časa dnevno, sigurnost, eliminisanje potrebe za većom količinom gotovine, sve su to prednosti debitnih kartica NLB Banke.

Mastercard Standard Charge

Mastercard Standard charge kartica – (kartica sa odloženim plaćanjem) je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost odloženog plaćanja, bez obračuna kamate.

Prednost kartice je beskamatno kreditiranje klijenta od strane banke do 55 dana. Klijenti NLB Banke su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa/Mastercard sa odloženim plaćanjem na isti kreditni račun.

Za charge karticu se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ovog tipa kartice.

Koristi se za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu.

Detaljnije informacije o uslovima za odobravanje Mastercard Standard možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Banke.

 

Mastercard Standard Revolving

Revolving kreditna kartica se koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog kreditnog limita (kredita), pri čemu se kreditni limit automatski smanjuje, dok se uplatom na račun automatski
povećava. Kartica se može koristiti za plaćanje putem interneta, elektronske trgovine, telefona (CNP okruženje) na način da korisnik upravlja plaćanjem putem elektronskih servisa, u skladu sa Informativnim listom „Dnevni limiti za korišćenje platnih kartica i Zaštita CNP transakcija“. Korisnik Revolving kreditne kartice (u daljem tekstu: Korisnik) može postati svako fizičko lice koje ispunjava uslove Banke za izdavanje kreditne kartice (odgovarajuća kreditna sposobnost, neophodna dokumentacija i instrumenti obezbjeđenja).

Banka izdaje Revolving kreditne kartice iz programa Visa (Visa Classic) i MasterCard (MasterCard Standard kartice). Takođe, na zahtjev Korisnika, Banka izdaje i set Revolving kreditnih kartica Visa Classic i MasterCard Standard po jednom računu.

Revolving kartica je kreditna kartica koja Korisniku omogućava odloženo plaćanje (do isteka grejs perioda) na rate svih kupljenih roba i usluga, odnosno podignute gotovine, uključujući pripadajuće provizije i naknade, pri čemu Korisnik plaća mjesečnu ratu ili minimalan iznos mjesečne obaveze, koji se sastoji se od:

  • 5% od ukupnog iznosa izvršenih svih transakcija, iz prethodnog perioda (mjeseca) i
  • ukupno obračunatih, pripadajućih provizija, naknada i kamata, za prethodni mjesec

Obračunski period je period od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, za koji Banka pravi presjek po računu i obračunava dospjele obaveze, provizije, naknade i kamatu i izrađuje izvod o stanju računa. Grejs period je period u kojem je Korisnik u obavezi da izmiri minimalno zahtijevani iznos mjesečne obaveze. Minimalno zahtijevani iznos mjesečne obaveze će biti naznačen na izvodu i isti se izmiruje do 25-og dana u mjesecu, za prethodni mjesec.

Kreditni limit za Revolving kreditnu karticu može biti u iznosima od 500,00 KM do 10.000,00 KM, ali maksimalno do ukupnog iznosa zbira 5 prosječnih ličnih primanja.