Sigurno korištenje platnih kartica

Budući da broj izdatih kartica i njihova upotreba na bankomatima i prodajnim mjestima stalno raste, od velike je važnosti kontinuirana edukacija korisnika.

R

Čuvajte Vaš PIN i nemojte ga odavati nikome

R

Pazite gdje ostavljate Vašu karticu i PIN

R

Dežurni telefon (24/7/365) 051 242 171

Korisni savjeti

 • Prilikom preuzimanja kartice istu odmah potpišite sa zadnje strane, a staru karticu (ukoliko
  imate) vratite u Banku;
 • Zapamtite Vaš PIN, nikada ga ne zapisujte niti ostavljate u novčaniku (uništite Obavijest
  o PIN-u);
 • Vaš PIN i CVV2/CVC nemojte otkrivati nikome, čak ni službenicima Banke;
 • Pazite gdje čuvate karticu i PIN (osoba čije ime i prezime se nalaze na kartici
  isključivi je korisnik kartice koja nije prenosiva na drugu osobu);
 • Prije unosa PIN-a ili prije potpisivanja na slipu, provjerite tačnost iznosa
  transakcije;
 • Ukoliko sumnjate da neko zna Vaš PIN, hitno o tome obavijestite Banku i zatražite
  da Vam izda novi PIN;
 • Ne otkrivajte Vaše lične podatke nikome, a posebno ne putem Interneta, telefonom
  ili poštom;
 • Ne odogovarajte na e-mail poruke od VISA-e ili MasterCard-a i ne popunjavajte
  obrasce sa detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu;
 • Redovno provjeravajte transakcije na Vašim izvodima;
 • Na sigurnom mjestu čuvajte kopije izvoda kao i ostalu dokumentaciju na kojoj
  se nalazi broj kartice;
 • Pravovremeno obavijestite Banku o promjeni adrese i/ili matičnih podataka;
 • Savjet krajnjim korisnicima kreditnih i business kartica je da aktiviraju uslugu
  SMS notifikacije.

Prodajna mjesta

 • Ne dopustite da se kartica prilikom plaćanja na prodajnim mjestima ukloni izvan Vašeg
  vidokruga;
 • Sve transakcije karticama NLB Banke a.d., Banja Luka provedene na prodajnom mjestu preko
  POS terminala potvrđujete PIN-om;
 • Prilikom plaćanja robe ili usluga na prodajnom mjestu, pobrinite se da niko
  ne vidi PIN prilikom unosa istog;
 • Potvrde o uspješnim i neuspješnim transakcijama zadržite za vlastitu evidenciju.

Bankomati

 • Prilikom unosa PIN-a na bankomatu obavezno rukom zaštitite tipkovnicu, kako biste onemogućili
  otkrivanje Vašeg PIN-a;
 • Po završetku procesa isplate ne zaboravite uzeti novac, karticu, kao i potvrdu o izvršenoj
  transakciji;
 • Potvrdu o izvršenoj transakciji zadržite za vlastitu evidenciju;
 • Ne prihvatajte pomoć od „dobronamjernih“ stranaca i ne dopustite da Vas neko
  ometa za vrijeme obavljanja transakcije;
 • Ukoliko Vam bankomat ne vrati karticu, zadržavanje kartice prijavite Banci;
 • Ukoliko primjetite nešto neobično na bankomatu, nemojte provoditi transakciju,
  te o istom obavijestite Banku.

Internet

 • Nemojte nikada i nikome dati svoju lozinku za pristup davaocu Internet usluge;
 • Važno je da Vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software;
 • Kupujte na poznatim i sigurnim Internet stranicama (ikona koja ih označava je zaključani
  katanac u donjem desnom uglu ekrana);
 • Ne dostavljajte Vaše lične podatke, lozinku, PIN ili CVV2/CVC broj putem e-maila;
 • Radi vlastite evidencije isprintajte ili sačuvajte narudžbu, uslove kupovine,
  isporuke, adresu, telefon prodajnog mjesta i sl.;
 • Ako kupujete putem Interneta, Vi odgovarate za eventualnu štetu nastalu korištenjem
  kartice.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.