Dodatna zaštita za plaćanja na Internetu

NLB Banka a.d. Banja Luka je u cilju podizanja nivoa sigurnosti korišćenja MasterCard platnih kartica putem Interneta implementirala međunarodni sigurnosni protokol 3D Secure                                                                                                        

R

Dodatna sigurnost

R

Jednostavno korištenje

R

Mastercard kartice

Prilikom plaćanja putem interneta sa MasterCard platnom karticom, svoj identitet dodatno potvrđujete jednokratnom SMS lozinkom. Razmjena sigurnosnih podataka obavlja se isključivo između Vas i  NLB Banke a.d. Banja Luka, a Internet prodajno mjesto nema uvid u podatke koji se razmjenjuju.

Internet stranice koje podržavaju 3D Secure standard 2.1.0 su sigurne za plaćanje, i mogućnost zloupotrebe na ovim Internet stranicama svedena je na minimum.

  • Uslovi za korišćenje 3D Secure 2.1.0 usluge su: 

  • Internet trgovac koji podržava plaćanje putem 3D Secure 2.1.0,
  • MasterCard platna kartica izdavaoca NLB Banka a.d. Banja Luka,
  • Prijavljen broj mobilnog telefona korisnika NLB Banci a.d. Banja Luka.

Ukoliko jedan od navedenih uslova nije ispunjen, transakcija putem Interneta će se odvijati na uobičajen način, bez provjere autentičnosti na relaciji Korisnik MasterCard platne kartice –  NLB Banka a.d. Banja Luka.

U skladu sa navedenim, transakcija putem Interneta će se obaviti bez sigurnosne autentifikacije, te korisnici MasterCard platnih kartica ni na koji način nisu uskraćeni za mogućnost korišćenja MasterCard platnih kartica na Internetu.

Sve MasterCard platne kartice NLB Banke a.d. Banja Luka podržavaju ovu funkcionalnost. Svim postojećim korisnicima MasterCard platnih kartica ova usluga aktivirana je po automatizmu i bez naknade, a isti uslovi važe i za sve nove korisnike.

Za korištenje usluge, potrebno je da ste registrovali Vaš broj mobilnog telefona u Banci, kako biste na taj broj dobili SMS poruku sa jednokratnom lozinkom i izvršili plaćanje.

3d Secure transakcije

  1. Prilikom izbora robe/usluge koju plaćate kod internet trgovca koji podržava sigurnosni protokol 3D Secure 2.1.0 unosite podatke o kartici:

 

  2. Nakon unosa podataka, prikazuje se slijedeći ekran:

  1. Po izboru opcije »Nastavi«, u roku od nekoliko sekundi, primićete SMS poruku sa broja telefona: +38641300204, na Vaš broj mobilnog telefona sa sadržajem jednokratne lozinke za internet kupovinu (šestocifreni broj):

*Broj telefona sa kojeg primate SMS lozinku +38641300204 je Bančin broj namijenjen za isporuku sigurnosne jednokratne lozinke, te predlažemo da isti memorišete u Vaš mobilni uređaj.

4. Nakon prijema jednokratne lozinke, prikazat će Vam se ekran na kojem je naziv trgovca, iznos kupovine kao i polje za unos jednokratne lozinke.

Jednokratnu lozinku koju ste primili putem SMS možete upotrijebiti u roku od 5 minuta.

5. Nakon unosa jednokratne lozinke, birate opciju »Nastavi«, te se na ekranu pojavljuje ID provjera kod MasterCarda.

Nakon provjere kod MasterCarda okončan je postupak autentifikacije korisnika kartice.