Zaštita od neovlašćenog korišćenja kartica u određenim zemljama

U cilju smanjenja rizika od zloupotreba platnih kartica, Banka je uvela zaštitu od neovlašćenog korišćenja svih kartica u određenim zemljama.
Zaštita se odnosi na sve platne kartice Banke i korišćenje na bankomatima ili POS terminalima trgovaca (ne uključuje plaćanje putem Interneta).
Zemlje u kojima je onemogućeno korišćenje platnih kartica se ne mogu mijenjati.

R

Čuvajte Vaš PIN i nemojte ga odavati nikome

R

Pazite gdje ostavljate Vašu karticu i PIN

R

Dežurni telefon 051 242 171 (24/7/365)

Zemlje u kojima je onemogućeno korišćenje platnih kartica se ne mogu mijenjati, u zavisnosti od stepena rizika.

Na koje zemlje se primjenjuje organičenje korišćenje kartica?

Zemlje u kojima nije dozvoljeno korišćenje NLB Platnih kartica:

  • Iran
  • Sjeverna Koreja
  • Avganistan
  • Sirija
  • Južni Sudan
  •  Sudan
  • Mjanmar/Burma

Kako omogućiti korišćenje platne kartice u zemljama za koje se primjenjuje zaštita

Korišćenje kartica u navedenim zemljama nije moguće omogućiti na zahtjev klijenta.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.