Zaštita od neovlašćenog korišćenja kartica u određenim zemljama

U cilju smanjenja rizika od zloupotreba platnih kartica, Banka je uvela zaštitu od neovlašćenog korišćenja svih kartica u određenim zemljama.
Zaštita se odnosi na sve platne kartice Banke i korišćenje na bankomatima ili POS terminalima trgovaca (ne uključuje plaćanje putem Interneta).
Zemlje u kojima je onemogućeno korišćenje platnih kartica se mogu mijenjati, u zavisnosti od stepena rizika.

R

Čuvajte Vaš PIN i nemojte ga odavati nikome

R

Pazite gdje ostavljate Vašu karticu i PIN

R

Dežurni telefon 051 242 171 (24/7/365)

Zemlje u kojima je onemogućeno korišćenje platnih kartica se mogu mijenjati, u zavisnosti od stepena rizika. Korišćenjem kartica u određenim zemljama možete samostalno upravljati kroz mobilnu aplikaciju mKlik. Više informacija na linku NLB mKlik

Na koje zemlje se primjenjuje organičenje korišćenje kartica?

Zemlje u kojima je dozvoljeno korišćenje Kartice bez ograničenja:

 • Zemlje evropskog kontinenta
 • Ruska federacija (nije moguće korišćenje do daljnjeg)
 • Turska
 • SAD
 • Kanada
 • Australija

Zemlje za koju je potrebno podnijeti Zahtjev za aktiviranje korišćenja platne kartice:

 • Meksiko
 • Zemlje srednjeg i južnog američkog kontineta
 • Zemlje afričkog kontinenta
 • Zemlje azijskog kontinenta
 • Zemlje Okeanije

Kako omogućiti korišćenje platne kartice u zemljama za koje se primjenjuje zaštita

Zahtjev za odobrenje korišćenja platnih kartica  u zemljama koje se nalaze na listi izuzetaka možete:

 • predati u poslovnici Banke, 

U Zahtjevu je potrebno navesti vremenski period za korišćenje kartice u navedenim zemljama.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.

//