NLB Bankomati

 

R

Isplata i uplata gotovine

R

Beskontaktni bankomati

R

Dostupnost 24/7

Dobro došli u mrežu bankomata NLB Banke a.d. Banja Luka!

Osnovne informacije

Naša mreža bankomata je dostupna 24/7 i podržava:

    • Isplatu gotovine u KM VISA i Mastercard platnim karticama;
    • Upit stanja i promjenu/deblokadu PIN koda;
    • Uplatu gotovine u KM na tekući/transakcioni račun – više detalja pronađite na linku
    • Beskontaktni prihvat (više informacija ispod) 

Beskontaktni bankomati

64 bankomata NLB Banke a.d. Banja Luka podržavaju beskontaktnu tehnologiju što omogućava brže, jednostavnije i sigurnije poslovanje. Podizanje gotovine ili provjeru stanja na računu, moguće je izvršiti samo prislanjanjem beskontaktne kartice ili pametnog telefona sa instaliranom NLB Pay aplikacijom na bankomat. Promjenu/deblokadu PIN koda i uplatu novca je moguće izvršiti prislanjanjem beskontaktne kartice.

Bankomati na kojima je dostupna ova mogućnost, na ekranu prikazuju informaciju ˝Beskontaktni bankomat˝ i simbol beskontaktne tehnologije

Korištenje bankomata započinjete prislanjanjem beskontaktne kartice na beskontaktni čitač označen na bankomatu, nakon čega unosite PIN kod i birate željene usluge.

Za vrijeme korištenja bankomata kartica ostaje u ruci korisnika što smanjuje mogućnost zadržavanja kartice na bankomatu!

Korištenje  kartica izdatih u inostranstvu na bankomatima NLB Banke

Korisnicima kartica izdatih u inostranstvu na bankomatima NLB Banke a.d. Banja Luka može biti ponuđena i tzv. Dynamic currency conversion (DCC) usluga prilikom podizanja gotovine na bankomatima, odnosno da izaberu da li će biti zaduženi uz konverziju ili bez konverzije u u valutu korisnika kartice. Korisnik kartice može, i ne mora, odabrati uslugu DCC.
Ukoliko se odluči za isplatu uz konverziju, za obračun transakcije iz KM u drugu valutu se primjenjuje DCC kurs za bankomat.
DCC usluga odnosi se na Maestro, Cirrus, Mastercard i Visa kartice izdane izvan Bosne i Hercegovine i za valute za koje je usluga dostupna (isključuje EUR). Kurs prema kome se obavlja konverzija se razlikuje se od kursa koji se primjenjuje u poslovnici.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.