Računi

NLB Transakcioni račun

Osnovni račun za redovne prilive

NLB Lično bankarstvo

Usluge ličnog bankara koje Vam omogućavaju profesionalno i odgovorno upravljanje Vašim finansijama