NLB Platni račun

Osnovni račun za redovne i vanredne prilive

R

Otvaranje računa bez naknade

R

Besplatan Webinfo servis

R

Mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja

Potrebna dokumentacija:

 • Lična karta ili pasoš

Karakteristike računa

 • Otvaranje računa bez naknade;
 • Uplata gotovine na račun i isplata gotovine  sa računa bez naknade;
 • Bezgotovinski priliv na račun – bez naknade;
 • Podizanje gotovine na bankomatima NLB Banke i članica  NLB Grupe bez naknade;
 • Kupovina roba i usluga na trgovačkim POS terminalima putem platne kartice – bez naknade;
 • Dostavljanje izvoda po računa putem e-maila ili na šalteru Banke – bez naknade;
 • Besplatan Web info servis – uvid u stanje i promjene na svim računima u Banci;
 • Mogućnost odobravanja dozvoljenog prekoračenja po računu postojećim klijentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na račun, kao i novim klijentima koji će preusmjeriti redovna mjesečna primanja na račun koji je otvoren u NLB Banci;
 • Mogućnost otplate kredita putem trajnog naloga bez naknade;
 • Mogućnost prenosa sredstava putem trajnog naloga na račun štednje bez naknade.

Platni računi po osnovu redovnih i vanrednih priliva namijenjen za uplate po osnovu: primanja iz radnog odnosa (plata), penzije (domaće i inostrane), porodične penzije/invalidnine, stipendije, prihod od poljoprivrede i ostale uplate u domaćoj valuti.

Pravo na otvaranje tekućeg računa kod NLB Banke a.d. Banja Luka imaju svi građani kao i zakonski zastupnik za maloljetno lice. Građani koji primaju platu putem tekućih računa mogu brže i uz jednostavniju proceduru koristiti sve kreditne proizvode namijenjene komitentima Banke.

Informativni obrazac
Agencije za osiguranje depozita