NLB Lično bankarstvo

U cilju unapređenja kvalitete naših usluga, obezbijedili smo mogućnost novog načina korištenja usluga Banke, kreiranjem posebne ponude seta usluga pod nazivom Lično bankarstvo.

Šta je Lično bankarstvo?

Lično bankarstvo je najviši standard usluge, koja komitentima omogućava da jednostavno i efikasno obavljaju sve bankarske usluge na jednom mjestu – kod svog ličnog bankara, bez čekanja.

Uz ličnog bankara uvijek ćete znati kome u banci da se javite u slučaju da se nađete u nepredviđenim situacijama, bilo da ste u zemlji ili inostranstvu, a odnos ličnog bankara će u potpunosti biti diskretan i pouzdan.

Lični bankar je osoba koja će Vam pomoći da sve bankarske usluge koristite na jednom mjestu brzo i jednostavno. Pružiće Vam potrebne informacije i ponuditi usluge koje će zadovoljiti Vaše finansijske potrebe. Pomoći će Vam da izaberete najpovoljnije aranžmane i dati Vam nepristrasne finansijske savjete. Uvijek će Vam biti dostupan u poslovnici u kojoj imate otvoren zlatni račun, a možete ga kontaktirati i putem telefona ili e-maila.

Koje su osnovne prednosti ličnog bankarstva?

Korišćenjem usluge ličnog bankarstva možete da:

 • obavljate sve bankarske usluge na jednom mjestu, u diskrecionim prostorijama Banke, u izuzetnim slučajevima i bez fizičkog prisustva (davanjem naloga u odsustvu),
 • zakažete dolazak, kada Vama to najviše odgovara,
 • podižete novčana sredstva na bankomatima, u većem iznosu od redovnog dnevnog limita,
 • dobijete stručnu asistenciju u korišćenju usluga Banke,
 • dobijete obavještenje o novostima i povoljnostima iz ponude Banke.


 • Kao komitent ličnog bankarstva možete koristiti:

 • Visa Gold kreditnu karticu, sa odloženim plaćanjem do 25-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, za čije korišćenje se ne naplaćuju SMS poruke,
 • kredit po transakcionom računu
 • Zlatni račun

  Zlatni račun je posebna vrsta tekućeg računa namijenjena klijentima ličnog bankarstva, koji žele osim usluga koje nudi redovni tekući račun, korisititi i dodatne pogodnosti poput savjetovanja ličnog bankara i Visa Gold kartice.

  Klijentima Ličnog bankarstva nudimo povoljne uslove koji uključuju:

 • Zlatni račun – uslugu otvaranja i vođenja transakcionog računa uz debitnu karticu Visa Classic Debit i/ili MasterCard Debit (vođenje Zlatnog računa iznosi 7,00 KM mjesečno),
 • Zlatni depozit – usluge oročavanja novčanih sredstava uz veću kamatnu stopu od standardne ponude,
 • korišćenje Webinfo servisa za pregled računa putem Interneta – bez naknade,
 • korišćenje mobilnog bankarstva mKlik i elektronskog bankarstva eClick – uz mjesečnu naknadu od 2,00 KM (bez obzira na broj otvorenih računa u Banci),
 • korišćenja SMS servisa – prijem izvještaja o prilivima na račun, korišćenju i isteku kartice putem SMS poruka (cijena jedne poruke 0,15 KM za korisnike M:tel mreže, 0,20 KM za korisnike ostalih mreža),
 • usluge dostavljanja izvoda (e-mailom, elektronskim servisima ili u prostorijama Banke).

 • Dodatne pogodnosti:

  • dnevni limit podizanja gotovine na bankomatu Visa Gold kreditnom karticom je 1.000 KM, dnevni limiti podizanja gotovine na bankomatu Visa Gold kreditnom karticom se na zahtjev Korisnika mogu povećati,
  • obaviještenje putem SMS o upotrebi kartice bez naknade,
  • mogućnost korišćenja na internetu.