Štednja

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke a.d. Banka Luka je stimulisanje štednje. Oročite Vaš novac na rok koji
Vam najviše odgovara, zavisno od namjene i visine kamatne stope. Obračun kamate se vrši mjesečno, a njena
isplata se ugovara sa vlasnikom štednog uloga i vrši se prema ugovorenim rokovima iz ugovora o oročenju.

 

Oročite Vaš novac na period koji Vam najviše odgovara, uz isplatu kamate na godišnjem nivou.
NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima kamatu
na mjesečnom nivou.
NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višekratne uplate u periodu oročenja,
kao i dodatne pogodnosti ukoliko su mjesečne uplate redovne.

Oročena štednja namijenjena klijentima koji žele da uplaćuju sredstva po svom izboru.

Dječija štednja namijenjena je Vašoj djeci koju na taj način već od malih nogu podstičete da
razmišljaju o štednji i racionalnom trošenju.
Zlatni depozit za korisnike usluga “lični bankar”.