Štednja

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke a.d. Banka Luka je stimulisanje štednje. Oročite Vaš novac na rok koji Vam najviše odgovara, zavisno od namjene i visine kamatne stope. Obračun kamate se vrši mjesečno, a njena isplata se ugovara sa vlasnikom štednog uloga i vrši se prema ugovorenim rokovima iz ugovora o oročenju.

Štednja u domaćoj i stranoj valuti

Oročite Vaš novac na period koji Vam najviše odgovara, uz isplatu kamate na godišnjem nivou.

NLB Rentna štednja

NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima kamatu

NLB Postepena štednja

NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višekratne uplate u periodu oročenja,

NLB Kumulativni štedni depozit

Oročena štednja namijenjena klijentima koji žele da uplaćuju sredstva po svom izboru.

NLB Zlatna ribica

Dječija štednja namijenjena je Vašoj djeci koju na taj način već od malih nogu podstičete da