NLB Kumulativni štedni depozit

NLB Kumulativni štedni depozit je oročena štednja koja Vam pruža mogućnost uplata prema Vašim mogućnostima u periodu trajanja oročenja.
 

Visina kamatnih stopa

Kumulativni štedni depoziti u KM i EUR Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
366 do 729 dana                    0,50 %                  0,50 %
730 dana i duže                    0,70%                  0,70%
 
Mogućnost periodičnih uplata, maksimalan mjesečni iznos uplate 10.000,00 KM.