NLB Kumulativni štedni depozit

NLB Kumulativni štedni depozit je oročena štednja koja Vam pruža mogućnost uplata prema Vašim mogućnostima u periodu trajanja oročenja.
 

Visina kamatnih stopa

  Kumulativni štedni depoziti u KM i EUR Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
  Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
  366 do 729 dana                    0,60 %                  0,60 %
  730 dana i duže                    0,80%                  0,80%
   
  Mogućnost periodičnih uplata, maksimalan mjesečni iznos uplate 10.000,00 KM.