NLB Kumulativni štedni depozit

NLB Kumulativni štedni depozit je oročena štednja koja Vam pruža mogućnost uplata prema Vašim
mogućnostima u periodu trajanja oročenja.

 

Visina kamatnih stopa

Kumulativni štedni depoziti u KM i EUR Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
366 do 729 dana                    0,30 %                  0,30 %
730 do 1825 dana                    0,50%                  0,50% i niže (u zavisnosti od broja dana)

 

Mogućnost periodičnih uplata, maksimalan mjesečni iznos uplate 10.000,00 KM.