NLB Postepena štednja

NLB Banka a.d. Banja Luka u okviru zajedničkih aktivnosti banaka članica NLB Grupe, dopunila je svoju ponudu atraktivnim štednim proizvodom “NLB Postepena štednja”.

R

Da biste imali više i više, štedite malo po malo

R

Omogućava višekratne uplate u okviru mjeseca

R

Štednja u skladu sa Vašim mogućnostima

Šta je NLB Postepena štednja?

NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višestruke uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko
su mjesečne uplate redovne.

Koji su uslovi NLB Postepene štednje?

  • Uplate u valutama KM i EUR
  • Početni štedni ulog min. 50,00 KM
  • Iznos mjesečne uplate: min. 25,00 KM ili 13,00 EUR; max, 10.000,00 KM
  • Fiksna kamatna stopa 1,10% (efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi) za redovne mjesečne uplate u trajanju od 1825 dana (5 godina)

Kome je namijenjena NLB Postepena štednja?

  • Ovaj štedni proizvod je namijenjen klijentima, koji žele da štede postepeno, u skladu sa vlastitim željama i mogućnostima, a redovnim mjesečnim uplatama mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.
Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita