NLB Postepena štednja

NLB Banka a.d. Banja Luka u okviru zajedničkih aktivnosti banaka članica NLB Grupe, dopunila
je svoju ponudu atraktivnim štednim proizvodom “NLB Postepena štednja”.

Šta je NLB Postepena štednja?

NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višestruke uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko
su mjesečne uplate redovne.

Koji su uslovi NLB Postepene štednje?

 

  • Uplate u valutama KM i EUR
  • Početni štedni ulog min. 50,00 KM
  • Iznos mjesečne uplate: min. 25,00 KM ili 13,00 EUR; max, 10.000,00 KM
  • Fiksna kamatna stopa 1,90% (efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi) za redovne mjesečne uplate u trajanju od 1825 dana (5 godina)

Kome je namijenjena NLB Postepena štednja?

  • Ovaj štedni proizvod je namijenjen klijentima, koji žele da štede postepeno, u skladu sa vlastitim željama i mogućnostima,
   a redovnim mjesečnim uplatama mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.

U slučaju prijevremenog raskida postepenog štednog depozita Banka obračunava kamatu po kamatnoj stopi od 0,20% na godišnjem nivou, nakon isteka perioda oročenja od 539 dana.