NLB Rentna štednja

NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima rentu, tako što se ugovara periodična isplata kamate u toku oročenja.

R

Više mogućnosti uz NLB štednju.

R

Namijenjena je svim klijentima, rezidentima i nerezidentima

Rentni štedni depoziti

Sva oročenja preko 180 dana, do maksimalno 1825 dana, minimalan ulog 5.000,00 KM, isplata kamate mjesečno; Kamatna stopa prema uslovima za oročene štedne depozite.

Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita