NLB Rentna štednja

NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima rentu,
tako što se ugovara periodična isplata kamate u toku oročenja.

Rentni štedni depoziti

Sva oročenja preko 180 dana, do maksimalno 1825 dana, minimalan ulog 5.000,00 KM, isplata kamate mjesečno; Kamatna stopa prema uslovima
za oročene štedne depozite