NLB Zlatni depozit

Posebna vrsta štednog depozita namijenjena klijentima ličnog bankarstva, po povoljnim uslovima.

R

za korisnike usluga “lični bankar”

R

za pojedinačne depozite u iznosu 5.000,00KM i više

Visina kamatnih stopa

Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
Zlatni depozit Oročeni depozit u valuti KM/EUR Oročeni depozit u valuti KM/EUR
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
366 do 539 dana 0,45% 0,45%
540 do 729 dana 0,60% 0,60%
730 do 1094 dana 1,00% 1,00%
1095 do 1825 dana 1,10% 1,10%
Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita