1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za platne sisteme
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za platne sisteme

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Stručni saradnik za platne sisteme – centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci u Sektoru za platne sisteme i podršku poslovanju

Glavne odgovornosti:

 • Praćenje zakonske regulative iz oblasti platnog prometa, pravila međunarodne trgovinske komore, te SWIFT standarda u platnom prometu i dokumentarnom poslovanju,
 • Praćenje i primjena Zakona o sprečavanju pranja novca, kao i Pravilnika za sprečavanje pranja novca,
 • Praćenje i obrada priliva i odliva za sve organizacione dijelove Banke,
 • Nadzor izvršavanje platnih transakcija u zemlji i sa inostranstvom,
 • Implementacija, evidentiranje i kontrola primjene tarifa i naknada,
 • Usaglašavanje privremenih i prelaznih računa,
 • Unos i verifikaciju SWIFT poruka,
 • Rješavanje reklamacija i zahtjeva za povrat sredstava,
 • Izvještavanja internog karaktera,
 • Interna kontrola iz djelokruga rada.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – Fakultet ekonomskog smjera

Potrebno radno iskustvo:

 • Minimum 3 godine na poslovima u oblasti bankarstva ili drugoj finansijskoj organizaciji.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine
 • Visok nivo poznavanja engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • upoznatost sa raspoloživim platnim sistemima/sistemima plaćanja u zemlji i sa inostranstvom
 • Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad,
 • Vozačka dozvola B kategorije.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do popunjavanja radnog mjesta. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju online putem internet stranice Banke, www.nlb-rs.ba, ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka
ul. Milana Tepića br. 4
78000 BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba