Testna stranica – vježba 1

R

Segment za vježbu 1

R

Segment za vježbu 2

Testiramo 123

Fiksna kamatna stopa

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina
 • do 1 godine – 5,49% godišnje (EKS od 8,79% godišnje)
 • do 5 godina – 6,59% godišnje (EKS od 7,50%, godišnja)
 • do 10 godina – 7,49% godišnje (EKS od 8,14%, godišnja)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • od 3 do 10 godina: 6,10% godišnje za prve 3 godine-fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 5,10% godišnje.
  Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 5,10% godišnje (EKS od 6,65% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti Aktiv ili Premium paket usluga.

  Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

  • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za komitente Banke,
  • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za ostale.

  Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • do 20.000,00 KM: dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, administrativne zabrane, ukoliko komitent ima zaduženja u S1 ili S2 nivou rizika, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, ukoliko nema obaveze po osnovu jemstva koja su u S3 nivou rizika i da nema negativnih indicija za poslovanje poslodavca,
  • od 20.000,00 KM do 30.000,00 KM: jedan jemac, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
  • preko 30.000,00 KM: dva jemca, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
  • polisa osiguranja Korisnika kredita: ukoliko je opšta slika o Korisniku kredita pozitivna, jedan jemac se može zamijeniti polisom osiguranja.
  • Po potrebi: sudužnik (bračni drug) i dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika.

  Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

  Info

  Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.