NLB Banka a.d. Banja Luka nakon 26.07.2021. godine neće vršiti transakcije putem Western Uniona.

Obavještavamo dosadašnje korisnike Western Union usluge u NLB Banci da ovu uslugu mogu nastaviti koristiti na drugim lokacijama. Spisak lokacija možete pronaći na linku https://www.transfernovca.ba/lokacije

Za dodatne informacije na raspolaganju vam je Tenfore Korisnički Centar putem telefona: 051/220-800 ili e-maila westernunion@tenfore.ba

Napominjemo da posredstvom NLB Banke Banja Luka možete vršiti platne transakcije sa inostranstvom putem transakcionog računa u stranoj valuti. Detalji i cjenovnik dostupni su na linku https://www.nlb-rs.ba/wp-content/uploads/2021/05/IL_Transakcioni-racun-FZL-u-stranoj-valuti.pdf

NLB Banka Banja Luka