NLB Banka a. d. Banja Luka je na 21. tradicionalnoj „Večeri bankara“ nagrađena sa tri Zlatna BAM-a, najznačajnijim priznanjem u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, u sljedećim kategorijama:

1) ROE – Prinos na akcionarski kapital
2) Efikasnost – CIR
3) Inovativnost u bankarskom sektoru

Posebno smo ponosni za Zlatni BAM za Inovativnost jer predstavlja priznanje izuzetnog doprinosa i truda cjelokupnog tima NLB Banke a. d. Banja Luka, koja je zajedno sa sestrinskom NLB Bankom d. d. Sarajevo prva na tržištu Bosne i Hercegovine svojim korisnicima omogućila Google Pay plaćanja kroz unapređenu verziju NLB Pay mobilnog novčanika.

NLB Pay sada pruža još sigurniju, jednostavniju i bržu uslugu plaćanja mobilnim telefonom na prodajnim mjestima, uz besprijekorno korisničko iskustvo.

U ime Banke, nagrade su primili predsjednik Uprave Goran Babić i članica Uprave Ljiljana Krsman.