Poštovani klijenti,

Ukoliko vaše redovno poslovanje podrazumijeva saradnju sa inostranim partnerima, molimo vas da se upoznate sa sadržajem ovog obavještenja.

U cilju smanjenja potencijalnih rizika, preporučujemo da posebnu pažnju obratite na svoje elektronske kanale komunikacije (prije svega na e-mail komunikaciju), jer u posljednje vrijeme primjećene su određene zloupotrebe povezane sa načinom komunikacije putem ovih kanala.

Naime, primjećeno je neovlašteno pristupanje e-mail sistemima kompanija, kao i monitoringu cjelokupne ulazne i izlazne komunikacije, čekajući pogodan trenutak da vama ili vašim partnerima, upute poruku sa lažnim instrukcijama i preusmjere plaćanja na svoje račune.

Pozivamo vas na dodatni oprez, posebno onda kada uočite da je došlo do izmjene u osjetljivim informacijama, detaljima koji se tiču transfera novca i plaćanja. Ukoliko primijetite drugačije podatke u instrukcijama za plaćanje, bilo da se tiču banke ili broja računa krajnjeg korisnika, obavezno kontaktirajte partnera sa kojim sarađujete i provjerite izmijenjene podatke.

Naročitu pažnju posvetite e-mail adresama vaših poslovnih partnera. Pojedini e-mail programi prikazuju samo ime pošiljaoca, ali je neophodno dodatnim radnjama (npr. nanošenjem kursora od miša na naziv pošiljaoca) potražiti punu e-mail adresu s koje vam je poruka poslata.

Kako biste zaštitili svoje lične podatke od zloupotreba i potencijalnih prevara, molimo vas da na sumnjive pozive, poruke i e-mail sadržaje ne odgovarate i da ih prijavite.

Napominjemo, NLB Banka a. d. Banja Luka nikad od svojih klijenata ne traži lične podatke, podatke o karticama ili računima putem telefonskog poziva, e-mail poruka, SMS poruka, društvenih mreža ili drugih kanala komunikacije. Komunikacija koju NLB Banka a. d. Banja Luka vodi putem svojih verifikovanih kanala komunikacije su isključivo informativnog karaktera.

Hvala na razumijevanju.

Vaša NLB Banka a. d. Banja Luka